Klienti ZPŠ se mohou zapojit do oddlužení v rámci aktu Milostivého léta

Klienti ZPŠ mohou využít dluhovou amnestii i na své pohledávky na zdravotním pojištění vůči ZPŠ. Pokud usilují o zastavení exekucí na své pohledávky na zdravotním pojištění, měli by postupovat stejně jako u všech ostatních exekucí v rámci aktu tzv. Milostivého léta.

Nezbytnou podmínkou je, že sám klient aktivně projeví zájem a dluhovou amnestii bude řešit s příslušným exekutorem.

V termínu od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 mohou klienti ZPŠ ukončit svá exekuční řízení uhrazením původní vymáhané částky, resp. jistiny a jednorázového poplatku exekutorovi ve výši 907,50 Kč včetně DPH. Příslušný exekutor pak následně ukončí samostatnou exekuci na penále, a na tomto základě bude dluh z titulu exekučně řešeného penále v rámci aktu Milostivého léta prominut.

Tento postup platí pouze pro exekuční řízení, která byla zahájena před  datem 28. 10. 2021. Klienti ZPŠ se však nesmí nacházet v insolvenčním řízení a exekuční řízení musí být vyřizováno soudním exekutorem.

Podrobný návod, jak mohou klienti ZPŠ postupovat v rámci aktu Milostivého léta, je zveřejněn na https://www.exekuceinfo.cz/novinky/milostive-leto

Všechny aktuality