Konference odborů KOVO KV

Konference odborů KOVO KV, kterou řídil předseda PR Jaroslav Povšík, se konala v Rychnově nad Kněžnou Dlouhé Vsi dne 15. 11. 2017. Delegáti měli možnost položit dotazy přímo členům představenstva firmy ŠKODA AUTO a.s. a vedení závodu Kvasiny. Na konferenci za ZPŠ vystoupil Ing. Radko Česenek, který informoval delegáty a hosty o činnosti pojišťovny, 25. výročí ZPŠ, počtu pojištěnců ve ŠKODA AUTO a.s., zdravotních programech pro pojištěnce, mobilní aplikaci Karty mého srdce a o akcích ZPŠ v roce 2017 konaných se zaměřením na Rychnovsko.

Všechny aktuality