Konference odborů KOVO VR

Konference odborů KOVO VR, kterou řídil předseda PR Jaroslav Povšík, se konala v kulturním domě Střelnice ve Vrchlabí dne 19. 10. 2017. Delegáti byli informováni o činnosti Odborů KOVO VR a volili pracovní předsednictvo a pracovní komise. Na konferenci vystoupil Ing. Zdeněk Vitásek, MBA, který informoval delegáty a hosty o činnosti ZPŠ a o jejím postavení na trhu veřejného zdravotního pojištění, o 25. výročí úspěšné činnosti ZPŠ, o zastoupení pojištěnců ZPŠ mezi zaměstnanci ŠKODA AUTO a.s., o nejbližším přestupním termínu, kterým je první čtvrtletí 2018 s přestupem k ZPŠ od 1. 7. 2018, o zdravotních programech pro pojištěnce, o mobilní aplikaci Karty mého srdce a o akcích ZPŠ v roce 2017 konaných nejen ve Vrchlabí.

Všechny aktuality