Květnový seminář ZPŠ a Oblastní nemocnice Mladá Boleslav na téma „Gastroenterologické problémy u dětí“

V pondělí 27. 5. 2024 se uskutečnil další z řady odborných seminářů, které ZPŠ pořádá ve spolupráci s Oblastní (Klaudiánovou) nemocnicí Mladá Boleslav. Již podruhé v tomto roce se jednalo o seminář, který byl v gesci Dětského oddělení mladoboleslavské nemocnice. Odborným garantem tedy byla primářka tohoto oddělení MUDr. Jaroslava Chrtková, která společně s předsedou představenstva Oblastní nemocnice Mladá Boleslav JUDr. Ladislavem Řípou a vedoucím oddělení revize zdravotních služeb ZPŠ MUDr. Vladimírem Kučerou tento seminář zahájila. 

Velmi kvalitní odborný program, který zajistily lékařky Pediatrické kliniky 2. LF UK Praha a FN Motol MUDr. Kristýna Pospíšilová, MUDr. Kristýna Zárubová a MUDr. Michaela Komyšáková byl doplněn o prezentace společností Nestlé Česko s.r.o. a Imunoglukan CZ, s.r.o.

Semináře se účastnilo více než 30 lékařek a lékařů a byl opět vítanou příležitostí pro odbornou diskusi, která je velmi důležitá k dalšímu zkvalitňování péče. 

 

Všechny aktuality