Květnový společný seminář ZPŠ a Kliniky Dr. Pírka pro lékaře z Mladoboleslavska

Poslední letošní květnový den uspořádala ZPŠ ve spolupráci s Klinikou Dr. Pírka v restauraci Štěpánka v budově kliniky další z odborných seminářů pro mladoboleslavské lékaře.

Účastníky semináře na téma „Nové možnosti spolupráce praktických lékařů a ambulantních specialistů a Kliniky Dr. Pírka“ přivítala ředitelka ZPŠ Ing. Darina Ulmanová, MBA společně s ředitelem Kliniky Dr. Pírka MUDr. Stanislavem Najmanem, který je současně pozval na prohlídku zcela nového pavilonu kliniky, pracoviště magnetické rezonance. Ta byla závěrečnou součástí semináře. Pan ředitel Najman zmínil také dnes již tradiční aktivitu Kliniky Dr. Pírka, a to další ze série venkovních výstav, která je od 27. 5. umístěna v zahradě Kliniky Dr. Pírka. Tématem této aktuální výstavy je „Udržitelnost & Civilizace“.

Odborných přednášek se ujaly lékařky Kliniky Dr. Pírka. Konkrétně MUDr. Zuzana Rýznarová, která se věnovala právě nové odbornosti, kterou klinika disponuje, tj. problematice magnetické rezonance a ve své přednášce mj. porovnávala možnosti diagnostiky pomocí magnetické rezonance a CT, dále MUDr. Martina Košková, jejíž specializací je diabetologie a posluchače informovala o nových trendech v této oblasti a MUDr. Tereza Peterková, která přítomné lékaře seznámila s širokým spektrem zákroků, prováděných na specializovaném oddělení chirurgie ruky Kliniky Dr. Pírka.   

I přes krásné počasí, které lákalo spíše k venkovním aktivitám, než k účasti na vzdělávací akci tento seminář navštívilo více než 30 lékařů, a tak mohl být dalším nesporným příspěvkem k průběžnému celoživotnímu vzdělávání lékařů z mladoboleslavského regionu.

Všechny aktuality