Metodický postup k vykazování pravidelného, nepovinného, zvláštního a mimořádného očkování

Informujeme Vás o aktualizaci a změně Metodického postupu k vykazování pravidelného, nepovinného, zvláštního a mimořádného očkování od 1. 3. 2017:

  • U očkovací látky 0056049 INFANRIX HiB dochází od 1. 3. 2017 k ukončení dodávek bez obnovení. Pro alternativní použití zůstávají na českém trhu k dispozici vakcíny 0032865 INFANRIX a 0054227 Hiberix. Aplikace nedostupné OL INFANRIX HiB tak může být nahrazena kombinací očkovacích látek 0032865 INFANRIX a 0054227 HIBERIX dvěma vpichy. Lékař v takovém případě vykáže použití obou aplikovaných OL samostatně.
  • Po dobu výpadku očkovací látky 0154815 TETANOL PUR (cca do 05/2017) mohou PZS v daných indikacích použít očkovací látku TETAVAX. V tomto případě PZS vykáže kód 02125 + ZULP 9999914 OČKOVACÍ LÁTKA PROTI TETANU - NESPECIFIKOVANÝ LP.
Všechny aktuality