Milostivé léto II začíná 1. září 2022

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (dále jen ZPŠ) uplatňuje exekuční cestou pohledávky vůči plátcům, kteří měli zákonnou povinnost úhrady plateb na veřejné zdravotní pojištění, a z důvodu nehrazení těchto plateb jim vznikl u ZPŠ dluh na pojistném a souvisejícím penále. Marným uplynutím lhůt pro dobrovolnou úhradu ze strany plátce přistoupila ZPŠ u pravomocně předepsaných pohledávek k jejich vymáhání exekuční cestou, čímž se z důvodu nečinnosti plátce navýšily pohledávky o náklady řízení.

Nyní je zde opět možnost vyřešit dluhy fyzických osob na veřejném zdravotním pojištění v rámci dluhové amnestie nazvané „Milostivé léto“.

Níže uvádíme stručné podmínky pro uplatnění této dluhové amnestie:

  • „Milostivé léto“ se vztahuje na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021
  • Od 1. 9. 2022 do 15. 11. 2022 musí dlužník doručit exekutorskému úřadu, který jeho řízení vede, doporučený dopis, ve kterém požádá o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. „Milostivého léta“. V dopise dlužník požádá o vyčíslení dlužné jistiny a paušální částky nákladů exekuce a sdělení platebních dispozic pro poukázání platby (čísla účtu a variabilního symbolu).
  • Od 1. 9. do 30. 11. 2022 musí dlužník zaplatit na sdělený účet dlužnou jistinu a poplatek 1 815,-- Kč (platba musí být do 30. 11. 2022 na účtu exekutora).

Pokud dlužník v uvedeném období uhradí platby dle dispozic exekutora a splní zákonem stanovené podmínky dluhové amnestie „Milostivé léto“, soudní exekutor příslušné exekuční řízení zastaví a rozhodne o osvobození dlužníka od placení veškerých dalších v předmětném řízení vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu.

V zájmu vyřešení pohledávek, na které lze uplatnit dluhovou amnestii „Milostivé léto“, je tedy nutné, aby dlužník kontaktoval přímo exekutorský úřad, který exekuční řízení vůči jeho osobě vede. ZPŠ uplatňuje pohledávky prostřednictvím 3 níže uvedených exekutorských úřadů:

Exekutorský úřad Cheb – soudní exekutor Mgr. David Koncz

www.eucheb.cz

Exekutorský úřad Praha 10 – soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko

www.exekutorskyurad.eu

Exekutorský úřad Mladá Boleslav – soudní exekutor Mgr. Martin Slavata

www.exekutormlboleslav.cz

Více informací ohledně dluhové amnestie „Milostivé léto“ naleznete na stránkách: milostiveleto.czclovekvtisni.czjustice.cz.

Všechny aktuality