Ministerstvo zdravotnictví představuje nový osvětový a informativní projekt

Informativní video MZČR

Kampaň je realizována nejen prostřednictvím tiskovin, plakátů, letáků, brožur a reklamy v dopravních prostředcích, ale také na internetových stránkách a sociálních sítích a internetové stránce: dobrovolnik.mzcr.cz. V současné době již probíhá první část této kampaně se spolupracujícími zdravotnickými zařízeními zařazenými do projektu a byla též spuštěna kampaň na sociálních sítích Ministerstva zdravotnictví.

Kampaní chce Ministerstvo zdravotnictví oslovit širokou veřejnost i odborníky. Výzkumy i praxe ukazují, že dobrovolnictví prospívá nejen zdraví pacientek a pacientů v průběhu hospitalizace i při jejich návratu do běžného prostředí. Pomáhá také blízkým a rodinným příslušníkům hospitalizovaných osob a rovněž zdravotníkům, kterým dobrovolnictví prospívá v psychosociálních aspektech jejich práce.

 

 uvedl Miroslav Barták, který se na přípravě mediálně kampaně podílel a je odborným garantem pro oblast evaluace projektu.

 

Provedený výzkum také ukázal, že hlavní motivací dobrovolníků ve zdravotnictví je především dobrý pocit z pomoci pacientkám a pacientům, ale také možnost být prospěšný nebo získat nové zkušenosti. Již dnes odpracují dobrovolníci ve zdravotnictví v celé České republice desítky tisíc hodin a věříme, že díky této kampani a všem aktivitám tohoto projektu to bude do budoucna ještě více.

 

 doplnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

 

Tento projekt realizuje Ministerstvo zdravotnictví díky podpoře Evropské unie, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“, registrační číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517.   

Všechny aktuality