Naši důchodci jsou aktivní

Klub důchodců ODBORŮ KOVO MB Škoda a.s. každoročně pořádá množství zájezdů a venkovních aktivit, které podporují zdravý životní styl.

Všem přejeme pevné zdraví a mnoho sil do dalších aktivit.

 

Všechny aktuality