Nepodceňujete rizika slunečního záření

Pokud nám to počasí umožňuje, snaží se řada z nás trávit letní měsíce na slunci a načerpat z něj tak maximum energie na zbytek, a především závěr roku, kdy již budou sluneční paprsky k vidění spíše zřídka.

Byť benefity slunečního svitu nepochybně převažují, není od věci se adekvátně chránit, zejména uvážlivým „dávkováním“ pobytu na slunci (hlavně v případě malých dětí) či používáním ochranných krémů s dostatečně vysokým ochranným faktorem. Současně je nutné mít na paměti i některá nebezpečí, které s sebou pobyt na slunci nese. Tím nejzávažnějším je bohužel v některých případech vznik melanomu, který je druhem velmi agresivního nádorového onemocnění. U něj je velmi důležitá primární prevence prováděná prostřednictvím dermatologického vyšetření pigmentových znamének.

Ředitelky ZPŠ Ing. Dariny Ulmanové, MBA jsme se zeptali, jak ona v tomto směru pečuje o své zdraví.

„Snažím se maximálně dodržovat všechna odborná doporučení včetně absolvování preventivních dermatologických vyšetření,“ uvádí paní ředitelka Ulmanová a dodává, že pojištěncům ZPŠ bez omezení věku či pohlavím nabízíme v rámci preventivních programů hrazených z prostředků Fondu prevence možnost absolvovat zmíněné preventivní vyšetření kůže.

Pokud se na tento preventivní program, který je v nabídce naší pojišťovny již od roku 2012, podíváme optikou čísel, zjistíme, že s již téměř 29 000 poskytnutými příspěvky jde o jeden z nejvíce čerpaných zdravotních programů ZPŠ. To je pro naši pojišťovnu velmi pozitivní zpětnou vazbou a jsme velmi rádi, že pojištěnci ZPŠ neberou toto riziko na lehkou váhu. Kromě tohoto programu mohou naši pojištěnci čerpat i příspěvek na vyšetření digitálním dermatoskopem, a to v rámci příspěvků na moderní diagnostické a léčebné metody.  

Všechny aktuality