Nepodceňujte prevenci melanomu a využijte vyšetření podporovaná ZPŠ

Prevenci nádorových onemocnění věnuje ZPŠ velkou pozornost již od svého vzniku a postupně jsme proto přidávali do nabídky našich zdravotních programů, hrazených z Fondu prevence, další programy zaměřené na tento typ prevence.

Prevence vzniku melanomu, prováděná prostřednictvím dermatologického vyšetření pigmentových znamének je součástí naší pestré nabídky zdravotních programů již od roku 2012 a je jedním z nejvíce čerpaných programů, který mohou naši pojištěnci využít bez omezení věku či pohlavím jednou za rok.

Od roku 2012 jím prošlo již téměř 27 000 pojištěnců a naše pojišťovna na úhradu těchto vyšetření vynaložila přes 2 mil. Kč. Ze zmíněného celkového počtu vyšetření bylo zjištěno 6 184 podezřelých nálezů, které byly odeslány k dalšímu řešení a kupříkladu za rok 2021 se jednalo o 266 takových nálezů z celkového počtu 3 345 vyšetření.  

Kromě toho, že mohou naši pojištěnci využít zmíněný základní typ vyšetření pigmentových znamének u svého dermatologa, mohou také čerpat příspěvek do výše 1 000 Kč na vyšetření digitálním dermatoskopem, a to v rámci zdravotního programu moderních diagnostických a léčebných metod.

„Melanom je typem velmi agresivního nádorového onemocnění, u kterého je primární prevence velmi důležitá, a proto nás těší, že naše nabídka v této oblasti se setkává s velmi kladnou odezvou pojištěnců“ uvedla ředitelka ZPŠ Ing. Darina Ulmanová, MBA.

Preventivní vyšetření znamének nabízí ZPŠ průběžně i na Dnech zdraví, které pořádá pro své pojištěnce a aktuálně je možné využít i nabídky Oblastní (Klaudiánovy) nemocnice Mladá Boleslav, která letos obnovila tradici pořádání Dne melanomu a ve středu 25. 5. je možné využít nabídku vyšetření kožních znamének bez objednání v kožní ambulanci mladoboleslavské nemocnice. Bližší informaci k této akci najdete zde.

Všechny aktuality