Nepodceňujte prevenci rakoviny a využijte nabídku ZPŠ

U příležitosti Světového dne boje proti rakovině bychom rádi připomněli důležitost prevencí, které ZPŠ právě v případě předcházení onkologickým onemocněním velmi podporuje. 

Statistiky hovoří např. o tom, že v České republice je ročně registrováno cca 28 000 úmrtí na zhoubné nádory a v příčinách úmrtí jsou v ČR zhoubné nádory na druhém místě, v příčinách úmrtí do 65. roku věku pak dokonce na prvním místě.

Náklady na léčbu jsou v rámci celé ČR v řádech miliard, za rok 2023 šlo o 25 mld. Kč. V případě naší zdravotní pojišťovny, to bylo cca 375 mil. Kč. 

Proto naše pojišťovna velmi důsledně prosazuje a propaguje onkologickou prevenci, která v maximální možné míře doplňuje celostátní screeningové programy. Těmi jsou již řadu let vyšetření zaměřená na včasné odhalení rakoviny prsu, děložního hrdla, a také tlustého střeva a konečníku, u kterého byla ZPŠ dokonce průkopníkem, neboť byl úplně prvním zdravotním programem ZPŠ, později zařazeným právě i do celostátního systému screeningů.  Tato preventivní vyšetření jsou podpořena i tzv. adresným zvaním na tato vyšetření. Kromě nich jsou občanům České republiky v rizikových skupinách nyní k dispozici ještě preventivní vyšetření plic, prostaty a slinivky.

Jak již bylo zmíněno, tak ZPŠ do své nabídky pro pojištěnce zařadila onkologickou prevenci v podobě screeningu kolorektálního karcinomu již na počátku své činnosti, konkrétně v roce 1993, kdy jej se záštitou renomovaných odborníků spustila ve spolupráci s firmou Škoda Auto a.s. a její odborovou organizací. Nabídka preventivních vyšetření v oblasti onkologické prevence se postupně rozšiřovala a nyní má ZPŠ pro své pojištěnce k dispozici zdravotní programy zaměřené na preventivní vyšetření prostaty, prsu, kolorekta, melanomu nebo program pro zjišťování nádorů v oblasti dutiny břišní a ledvin. Jedná se o programy, které jsou hrazeny z Fondu prevence ZPŠ a určeny pojištěncům, kteří např. věkově nenaplňují podmínky celostátních screeningů, případně jde o programy, které nejsou v současné době vůbec hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

Propagace prevencí se odehrává i na akcích pro pojištěnce a je podporována na Dnech zdraví např. vyšetřeními kožních znamének v rámci prevence melanomu. 

Ucelený přehled všech preventivních programů ZPŠ na rok 2024, které zahrnují také programy onkologické prevence naleznete zde. 

Chcete čerpat výhody ZPŠ a jste u jiné zdravotní pojišťovny? Přidejte se k nám! Registrace je snadná a můžete ji provést v pár krocích online nebo osobně na některém z našich pracovišť, a to do 31. 3. 2024. Pojištěncem ZPŠ se pak stanete od 1. 7. 2024

Všechny aktuality