Nezapomínejte na prevenci melanomu a využijte vyšetření podporovaná ZPŠ

Dermatologické vyšetření pigmentových znamének, jakožto prevenci vzniku melanomu, nabízí ZPŠ v rámci bohaté nabídky zdravotních programů svým pojištěncům již od roku 2012 a této nabídky využilo více než 20 000 pojištěnců. Náklady vynaložené na toto vyšetření již dosáhly částky 1,4 mil. Kč.

Od doby zařazení tohoto vyšetření mezi zdravotní programy ZPŠ bylo již zjištěno 5 667 podezřelých nálezů, které byly odeslány k dalšímu řešení. Za rok 2019 se jednalo o 476 takových nálezů.

Kromě toho, že mohou naši pojištěnci využít zmíněný základní typ vyšetření pigmentových znamének u svého dermatologa, mohou také čerpat příspěvek do výše 1 000 Kč na vyšetření digitálním dermatoskopem, a to v rámci zdravotního programu moderních diagnostických a léčebných metod. Jak si můžete zažádat najdete na webu www.zpskoda.cz.

„V případě melanomu jde o velmi agresivní nádorové onemocnění, u kterého hraje primární prevence velkou roli a jsme velmi rádi, že pojištěnci ZPŠ naši nabídku velmi hojně využívají,“ zdůraznil ředitel zdravotního odboru ZPŠ MUDr. Petr Šmach.

Preventivní vyšetření znamének nabízí také ZPŠ na oblíbených Dnech zdraví, které pořádá pro své pojištěnce několikrát v roce. 

Ing. Petr Kvapil

Všechny aktuality