Nově jsme zpřístupnili speciální infolinku pro osoby se sluchovým handicapem

Touto službou reagujeme na specifické komunikační potřeby klientů se sluchovým či jazykovým handicapem. Nejefektivněji ji využijí lidé nedoslýchaví, ohluchlí, senioři s poruchami sluchu nebo cizinci, jimž psaný text při telefonické komunikaci značně usnadňuje porozumění řeči druhé strany hovoru. Obecně jde o skupiny klientů, kteří potřebují zprostředkovat řeč operátora linky psanou formou, a to online, v reálném čase a doslovně.

 

Vyvolání služby je velmi jednoduché

Na našem webu klient klikne na symbol „Infolinka s online přepisem“. Odkaz je umístěn ve spodní části webu pod základními informacemi nebo nahoře vedle čísla klasické infolinky a vypadá takto:

 

  

 

 

Po jeho rozkliknutí klient napíše do políčka své telefonní číslo a potvrdí tlačítko „Zavolejte mi“. Po přijmutí příchozího hovoru vyčká na písemný pokyn přepisovatele, že může začít mluvit, který se mu zobrazí v okně pro přepis.

Poté, co se přepisovatel spojí s operátorem naší infolinky (800 209 000), sdělí mu, že volá klient, který bude využívat službu přepisu řeči, proto může z důvodu čtení textu docházet k menšímu zpoždění v jeho reakcích. Samotný rozhovor mezi klientem a operátorem již probíhá zcela standardně, přepis řeči operátora sleduje klient po celou dobu hovoru na webové stránce.

 

Výše uvedenou službu zajišťují profesionální přepisovatelé sociálního podniku Transkript online, jejichž vysoká rychlost psaní na klávesnici umožňuje časově efektivní a plnohodnotný rozhovor mezi volajícím klientem a operátorem infolinky.

 

Všechny aktuality