Organizační struktura

Autor: Petr Kvapil

Organizační strukturu pojišťovny tvoří úsek ředitele a odborné útvary. Celkové organizační uspořádání je znázorněno na organizačním diagramu. Postavení, vnitřní členění a činnost pojišťovny upravuje Organizační řád pojišťovny.

Statutárním zástupcem pojišťovny je ředitel uvedený v Obchodním rejstříku.

<<