Orgány ZPŠ

Autor: Petr Kvapil

Účast pojištěnců, zaměstnavatelů a státu na řízení pojišťovny zabezpečují orgány pojišťovny.

Orgány pojišťovny jsou:

  • Správní rada
  • Dozorčí rada
  • Rozhodčí orgán
  • Výbor pro audit
  • Revizní komise

Pojištěnci, zaměstnavatelé a stát jsou zastoupeni ve Správní radě a v Dozorčí radě každý jednou třetinou. Zástupci pojištěnců a zástupci zaměstnavatelů jsou do těchto funkcí voleni. Zástupce státu jmenuje a odvolává vláda ČR.

Složení Správní rady ZPŠ

Funkce Jméno Zástupce
předseda Peter Podprocký, MSc.  zaměstnavatele
místopředseda Miloš Kovář pojištěnců
člen Mgr. Ing. Ondřej Kočí  zaměstnavatele
člen Mgr. Lukáš Krejčí   zaměstnavatele
člen Ing. Tomáš Kubín  zaměstnavatele
člen Mgr. Jiří Prokop, Ph.D. zaměstnavatele
členka Mgr. Mária Fuková, MPA pojištěnců
člen Jaromír Kobrle pojištěnců
člen Martin Lustyk pojištěnců
členka Jana Pakostová pojištěnců
členka Ing. Martina Cetelová státu (MZ ČR)
členka Ing. Lenka Hanusová Doischerová, MBA státu (MZ ČR)
členka Ing. Eva Gajdošová státu (MF ČR)
člen Ing. Jan Hodač státu (MZ ČR)
členka MUDr. Iveta Matějovská, CSc.  státu (MZ ČR)

Složení Dozorčí rady ZPŠ

Funkce Jméno Zástupce
předsedkyně Ing. Jitka Žáková, MBA pojištěnců
místopředsedkyně Ing. Martina Janebová Ciencialová zaměstnavatele
členka Ing. Květoslava Cimlerová státu (MPSV ČR)
členka Ing. Bc. Anastasie Gavrikova státu (MF ČR)
člen Mgr. Petr Peiger státu (MZ ČR)
člen  JUDr. David Kavan zaměstnavatele
člen Ing. Štěpán Lacina zaměstnavatele
člen Mgr. Lukáš Halamíček pojištěnců
členka Eva Řeháková pojištěnců

Složení Rozhodčího orgánu ZPŠ

Rozhodčí orgán je správním orgánem pojišťovny, který  rozhoduje o odvoláních, případně rozhoduje v prvém stupni, ve věcech týkajících se placení pojistného, penále, pokut a přirážek k pojistnému dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

Funkce Jméno Zástupce
předseda Mgr. Lukáš Krejčí Správní rady ZPŠ
místopředseda Miloš Kovář Správní rady ZPŠ
člen Mgr. Jiří Prokop, Ph.D.  Správní rady ZPŠ
člen JUDr. David Kavan Dozorčí rady ZPŠ
člen Mgr. Petr Peiger Dozorčí rady ZPŠ
členka Ing. Jitka Žáková, MBA Dozorčí rady ZPŠ
členka Ing. Eva Gajdošová státu (MF ČR)
členka Ing. Lenka Hanusová Doischerová, MBA       státu (MZ ČR)
členka Martina Jenčová státu (MPSV ČR)
členka JUDr. Vlasta Vávrová ZPŠ

Složení Výboru pro audit ZPŠ

Výbor pro audit byl zřízen podle ustanovení § 44 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů rozhodnutím Správní rady ZPŠ.

Funkce Jméno Zástupce
předsedkyně Ing. Dana Němečková, MBA nezávislá osoba
  Dat. nar. 6. 11. 1973  
  Mjr. Linaje 1523  
  293 01 Mladá Boleslav  
  Den vzniku členství: 27. 9. 2018  
  Den vzniku funkce: 27. 10. 2020  
místopředsedkyně Ing. Martina Janebová Ciencialová Dozorčí rady ZPŠ
  Dat. nar. 7. 10. 1972  
  Březno č.p. 256  
  294 06 Březno  
  Den vzniku členství: 27. 9. 2018  
  Den vzniku funkce: 27. 10. 2020  
člen Ing. Ctirad Chadima nezávislá osoba
  Dat. nar. 3. 6. 1968  
  Pod Oborou 1010  
  293 06 Kosmonosy  
  Den vzniku členství: 8. 10. 2020  

 

Složení Revizní komise ZPŠ

Revizní komise je odvolacím orgánem pojišťovny podle § 20 zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění.

Funkce Jméno Zástupce
 předseda  MUDr. Vladimír Kučera  ZPŠ
 člen  doc. MUDr. Miroslav Bartoš, CSc.   externí odborník jmenovaný ředitelkou ZPŠ
 člen  MUDr. Ivan Herold, CSc.   externí odborník jmenovaný ředitelkou ZPŠ
 členka   JUDr. Vlasta Vávrová  ZPŠ
 členka  MUDr. Iveta Matějovská, CSc.   MZ ČR

 

Složení vedení ZPŠ

Funkce Jméno
ředitelka ZPŠ
darina.ulmanova@zpskoda.cz
Ing. Darina Ulmanová, MBA
ředitel odboru organizace a informačního systému
zdenek.vitasek@zpskoda.cz
Ing. Zdeněk Vitásek, MBA
ředitelka ekonomického odboru
monika.rakova@zpskoda.cz
Mgr. Monika Raková
ředitel zdravotního odboru
petr.smach@zpskoda.cz
MUDr. Petr Šmach
ředitel odboru pojistných vztahů a marketingu
radko.cesenek@zpskoda.cz
Ing. Radko Česenek