Ocenění dárců krve - ČČK Trutnov

Dne 25. listopadu 2021 proběhlo slavnostní předávání Zlatých křížů III. třídy v koncertní síni Bohuslava Martinů v Trutnově. Začátek předávání zpříjemnilo vystoupení hudební skupiny ze Základní umělecké školy A. M. Buxton, Úpice. Očeněným poblahopřála paní Iveta Špičková ředitelka Ú OS ČČK Trutnov a pan MUDr. Josef Kunčar primář Hematologie a transfúzní služby.

Jako každý rok jsme se této akce velmi rádi zúčastnili. Oceněným předala hodnotné dárky, na podporu zdraví, vedoucí pobočky ve Vrchlabí Ing. Kateřina Krausová 

Velmi si vážíme všech dárců, a i nadále budeme podporovat činnost dárcovství.

Všechny aktuality