Ocenění dárců krve - Rychnov nad Kněžnou 2021

Dne 21. září 2021 proběhlo slavnostní předávání Zlatých křížů III. třídy v hotelu Panorama v Rychnově nad Kněžnou. Jako každý rok jsme se této akce velmi rádi zúčastnili. Oceněným předala hodnotné dárky, na podporu zdraví, vedoucí pobočky v Rychnově nad Kněžnou Ing. Věra Junková.

Velmi si vážíme všech dárců, a i nadále budeme podporovat činnost dárcovství.

Všechny aktuality