Očkovací kalendář, očkování

Očkování

Očkování hrazená z v.z.p.

Očkovací kalendář

Očkování hrazené z v.z.p. musí být provedeno lékařem. Účtenky na vakcíny z lékárny Vám nebudou proplaceny.

Pravidelná hrazená očkování

VĚK TYP OČKOVÁNÍ
1. měsíc

Tuberkulóza
Očkování se provede pouze u dětí s indikacemi uvedenými v příloze č. 2 vyhlášky č. 355/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.

3. měsíc

(od 9. týdne)

Záškrt (diftérie), tetanus, dávivý/černý kašel (pertusse), dětská obrna (poliomyelitida), žloutenka typu B (hepatitida B), onemocnění vyvolaná původcem Haemophilus influenzae typu B. U nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami a čtvrtou dávkou podanou nejméně šest měsíců po podání třetí dávky (tedy schéma 3+1).

4. až 5. měsíc

Záškrt (diftérie), tetanus, dávivý/černý kašel (pertusse), dětská obrna (poliomyelitida), žloutenka typu B (hepatitida B), onemocnění vyvolaná původcem Haemophilus influenzae typu B

11.–13. měsíc

Záškrt (diftérie), tetanus, dávivý/černý kašel (pertusse), dětská obrna (poliomyelitida), žloutenka typu B (hepatitida B), onemocnění vyvolaná původcem Haemophilus influenzae typu B

13.–18. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice
5.– 6. rok

Spalničky, zarděnky, příušnice, záškrt (diftérie), tetanus, dávivý/černý kašel (pertusse)

10.–11. rok

Záškrt (diftérie), tetanus, dávivý/černý kašel (pertusse), dětská obrna (poliomyelitida)

25. rok

Přeočkování tetanus, další přeočkování se provede po každých 10 až 15 letech.

Další očkování

VĚK TYP OČKOVÁNÍ
2. měsíc

Pneumokokové infekce
Nepovinné očkování, hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, jestliže byly všechny dávky očkovací látky aplikovány do sedmého měsíce věku. Hrazenou službou je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce a dále i očkování provedené po uplynutí těchto lhůt, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.

Rotavirové gastroenteritidy
Očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění.

do dovršení 12. měsíce nebo od 14 do 15 let věku

Zahájení očkování proti meningokoku skup. B
Nepovinné očkování, hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, je-li očkování zahájeno do dvanáctého měsíce věku nebo pro děti od 14 do 15 let věku.

od 1 do 2 let věku nebo od 14 do 15 let věku

Očkování proti meningokoku skup. A, C, W, Y
Nepovinné očkování, hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, je-li očkování provedeno od 1 do 2 let věku nebo pro děti od 14 do 15 let věku.

13.–14. rok

Očkování proti lidským papilomavirům
Nepovinné očkování, hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, je-li očkování zahájeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku.

nad 65 let

Pneumokokové infekce
Nepovinné očkování, hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Chřipka
Nepovinné očkování, hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

dle druhu vakcíny

Covid-19
Nepovinné očkování, hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Konkrétní informace o realizaci očkování na: https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

nad 50 let

Očkování proti klíšťové encephalitídě
Nepovinné očkování, hrazeno z veřejného zdravotního pojištění pro osoby nad 50 let věku.

bez omezení

Očkování proti chřipce
Nepovinné očkování, hrazeno z veřejného zdravotního pojištění pro zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky ve zdravotnictví.

Očkovací kalendář v ČR platný od 1. 1. 2023

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás se svým dotazem. Jsme tu pro vás od pondělí do čtvrtka od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin.

dotaz