Od 1. 1. 2020 se sníží na 500 korun limit doplatků na léky pro invalidní důchodce

 

Snížení limitu z důvodu invalidity V souvislosti s novelou zákona č. 48/1997 Sb., konkrétně § 16b odst. 1 bude snížen limit na 500 Kč z důvodu invalidity těm pojištěncům, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně (nutné doložit ZPŠ kopii rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu) a pro invaliditu 2. nebo 3. stupně, kterým invalidní důchod nebyl přiznán (nutné předložit ZPŠ kopii posudku o posouzení zdravotního stavu).

Snížení limitu přitom nastává dnem doložení kopie výše uvedených dokladů v souladu s ust. § 16b odst.1.

  • Pro uplatnění nároku na snížený limit dle zmíněných bodů je možné zaslat naskenovaný dokument - rozhodnutí nebo posudek e-mailem, datovou schránkou, kopii poštou anebo se dostavit osobně s originálem dokumentu.
  • Pokud dojde k ukončení požívání invalidních nároků, pojištěnec má povinnost tuto skutečnost nahlásit do 8 dnů ZPŠ.
Všechny aktuality