Od 2. 8. 2021 budou novorozené děti cizinců v ČR povinně pojištěny v systému veřejného zdravotního pojištění.

Změna se týká dítěte narozeného na území ČR, jehož matka má v okamžiku porodu povolení k dlouhodobému pobytu v ČR a jehož otec nemá trvalý pobyt.

Od kdy bude dítě ve v.z.p. pojištěno

Dítě bude účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění ode dne narození.

Do kdy bude dítě ve v.z.p. pojištěno

Dítě bude účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění dva měsíce, konkrétně do konce měsíce, v němž dosáhne věku 60 dnů. Pro další pobyt dítěte je potřeba uzavřít soukromé zdravotní pojištění komplexní.

Komu je třeba hlásit narození dítěte

Narození dítěte je nutné nahlásit do 8 dnů zdravotní pojišťovně, u které je zdravotně pojištěna matka dítěte. Pokud matka nemá v ČR veřejné zdravotní pojištění, nahlásí se narození dítěte zdravotní pojišťovně, u které je pojištěn otec dítěte. Není-li v ČR zdravotně pojištěn ani otec, nahlásí se narození dítěte Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.

Kolik bude jeho pojištění stát

Dvojnásobek částky, kterou měsíčně odvádějí tzv. osoby bez zdanitelných příjmů. V roce 2021 činí pojistné 4 104 Kč.

Kdy je třeba zaplatit pojistné

Pojistné se platí jednorázově za celé období, a to kdykoli v jeho průběhu. Kdo má povinnost pojistné zaplatit: rodiče či zákonní zástupci dítěte.  

zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

 

Všechny aktuality