Odkaz na informační zdroj o problematice koronaviru

Souhrn důležitých a průběžně aktualizovaných informací o problematice koronaviru je k dispozici na stránkách MZ ČR pod tímto odkazem.  

 

Všechny aktuality