Onkologická prevence a ZPŠ

Tentokrát na 15. května připadá již 28. ročník „Českého dne proti rakovině“. Jde
o sbírkovou a současně i osvětovou akci, za níž stoji Liga proti rakovině Praha z.s. Každý z ročníků má svá konkrétní témata. Těmi letošními jsou prevence rakoviny prsu a screeningové programy.

Již zmíněné nádory prsou, společně s nádory kůže, prostaty, tlustého střeva, konečníku či plic, patří mezi nejčastější a nejnákladnější formy nádorových onemocnění. Celkové náklady na léčbu zhoubných novotvarů za ZPŠ mezi lety 2019 a 2023 narostly o 49 % a dosahují výše téměř 0,5 mld. Kč. Náklady na léčbu tzv. centrovými léky dokonce vzrostly o 139 %. 

I proto se ZPŠ dlouhodobě zaměřuje na prevenci nádorových onemocnění, a právě preventivní programy hrazené z Fondu prevence ZPŠ a zacílené na včasné odhalování nádorových onemocnění jsou důležitou součástí nabídky ZPŠ prakticky již od počátku její činnosti před více než 30 lety. Prevence kolorektálního karcinomu, úplně první zdravotní program ZPŠ, realizovaný tehdy ve spolupráci s renomovanými odborníky, a současně i společností Škoda Auto a její odborovou organizací, se později stal jedním z celostátních preventivních programů. 

Část letošních zdravotních programů ZPŠ, věnovaná prevenci závažných onemocnění zahrnuje prevenci karcinomu prsu, prostaty, kolorektálního karcinomu, nádorů v dutině břišní a ledvin či melanomu. Příspěvky na moderní diagnostické a léčebné metody i letos obsahují příspěvek na vyšetření digitálním dermatoskopem.

Preventivní a informační aktivity týkající se onkologické prevence realizuje ZPŠ také na řadě akcí pro veřejnost, které sama pořádá nebo se na nich podílí. Jedná se např. o osvětu prováděnou ve spolupráce s neziskovou organizací Loono či vyšetřování kožních znamének v rámci Dnů zdraví. 

Nutné je připomenout i tzv. adresné zvaní, tj. zasílání dopisů upozorňujících pojištěnce v rizikovém věku, kteří nevyužili možnost bezplatných vyšetření zaměřených na případné včasné odhalení rakoviny prsu, děložního hrdla a tlustého střeva a konečníku. Například pokrytí cílové populace screeningovým vyšetřením karcinomu prsu ve dvouletém intervalu za rok 2022 (ženy ve věku 45–69 let) dosáhlo výše 58,5 %. Ukazatel stanoví podíl žen v cílové populaci v daném roce, které podstoupily screeningovou mamografii během předchozích 2 let. U screeningových vyšetření karcinomu tlustého střeva a konečníku dosáhlo pokrytí 28,6 % a vyšetření karcinomu děložního hrdla 56,5 %. Pokrytí cílové populace se v posledních letech ustálilo na uvedených hodnotách a bohužel se nedaří dále významněji zvyšovat. I tak je míra účasti na screeningových programech vyšší, než je průměr států Evropské unie.

K problematice onkologické prevence je možné zmínit i to, že v lednu 2024 byl v České republice zahájen nový screeningový program, a to program časného záchytu karcinomu prostaty. Ten se týká mužů ve věku 50–69 let (včetně), neboť právě v tomto věku muži nejčastěji rakovinou prostaty onemocní. Jeho cílem je zvýšit podíl pacientů, u nichž je rakovina prostaty odhalena v časném klinickém stadiu, a zlepšit tak jejich šanci na úplné uzdravení.

Zdravotní programy ZPŠ, financované z Fondu prevence však neobsahují pouze ty, které jsou zaměřeny na prevenci závažných onemocnění. Nabídka je velmi pestrá a každý z našich pojištěnců si v ní nepochybně najde ty, které mu pomohou při péči o zdraví. Detaily k zdravotním programům ZPŠ na letošní rok naleznete zde.

Image
Všechny aktuality