organizační struktura

Organizační struktura a orgány

Organizační strukturu pojišťovny tvoří úsek ředitele a odborné útvary. Celkové organizační uspořádání je znázorněno na organizačním diagramu. Postavení, vnitřní členění a činnost pojišťovny upravuje Organizační řád pojišťovny. Statutárním zástupcem pojišťovny je ředitel uvedený v Obchodním rejstříku.

Image
Organizační struktura ZPŠ

Orgány ZPŠ

Účast pojištěnců, zaměstnavatelů a státu na řízení pojišťovny zabezpečují orgány pojišťovny. Pojištěnci, zaměstnavatelé a stát jsou zastoupeni ve Správní radě a v Dozorčí radě každý jednou třetinou. Zástupci pojištěnců a zástupci zaměstnavatelů jsou do těchto funkcí voleni. Zástupce státu jmenuje a odvolává vláda ČR.

Správní rada

FUNKCE JMÉNO ZÁSTUPCE
předseda Peter Podprocký, MSc. zaměstnavatele
místopředseda Josef Zmrhal pojištěnců
člen Mgr. Ing. Ondřej Kočí  zaměstnavatele
člen Mgr. Lukáš Krejčí   zaměstnavatele
člen Ing. Tomáš Kubín  zaměstnavatele
člen Mgr. Jiří Prokop, Ph.D. zaměstnavatele
člen Jaromír Kobrle pojištěnců
člen Miloš Kovář pojištěnců
člen Martin Lustyk pojištěnců
členka Ing. Jana Sajdlová, DiS.  pojištěnců
členka Ing. Martina Cetelová státu (MZ ČR)
členka Ing. Lenka Hanusová Doischerová, MBA státu (MZ ČR)
členka Ing. Eva Gajdošová státu (MF ČR)
člen Ing. Jan Hodač státu (MZ ČR)
členka MUDr. Iveta Matějovská, CSc.  státu (MZ ČR)

Dozorčí rada

FUNKCE JMÉNO ZÁSTUPCE
předseda Jaroslav Povšík pojištěnců
místopředseda Ing. Štěpán Lacina zaměstnavatele
členka Ing. Květoslava Cimlerová státu (MPSV ČR)
členka Ing. Bc. Anastasie Gavrikova státu (MF ČR)
člen Mgr. Petr Peiger státu (MZ ČR)
členka  Ing. Martina Janebová Ciencialová zaměstnavatele
člen JUDr. David Kavan zaměstnavatele
členka Ing. Ivona Fajčíková pojištěnců
členka Eva Řeháková pojištěnců

Rozhodčí orgán

Rozhodčí orgán je správním orgánem pojišťovny, který  rozhoduje o odvoláních, případně rozhoduje v prvém stupni, ve věcech týkajících se placení pojistného, penále, pokut a přirážek k pojistnému dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

FUNKCE JMÉNO ZÁSTUPCE
předseda Mgr. Lukáš Krejčí Správní rady ZPŠ
místopředseda Miloš Kovář Správní rady ZPŠ
člen Mgr. Jiří Prokop, Ph.D.  Správní rady ZPŠ
člen JUDr. David Kavan Dozorčí rady ZPŠ
člen Mgr. Petr Peiger Dozorčí rady ZPŠ
člen Jaroslav Povšík Dozorčí rady ZPŠ
členka Ing. Eva Gajdošová státu (MF ČR)
členka Ing. Lenka Hanusová Doischerová, MBA       státu (MZ ČR)
členka Martina Jenčová státu (MPSV ČR)
členka JUDr. Vlasta Vávrová ZPŠ

Výbor pro audit

Výbor pro audit byl zřízen podle ustanovení § 44 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů rozhodnutím Správní rady ZPŠ.

FUNKCE JMÉNO ZÁSTUPCE
předsedkyně Ing. Dana Němečková, MBA nezávislá osoba
  Dat. nar. 6. 11. 1973  
  Mjr. Linaje 1523  
  293 01 Mladá Boleslav  
  Den vzniku členství: 27. 9. 2018  
  Den vzniku funkce: 27. 10. 2020  
místopředsedkyně Ing. Martina Janebová Ciencialová Dozorčí rady ZPŠ
  Dat. nar. 7. 10. 1972  
  Březno č.p. 256  
  294 06 Březno  
  Den vzniku členství: 27. 9. 2018  
  Den vzniku funkce: 27. 10. 2020  
člen Ing. Ctirad Chadima nezávislá osoba
  Dat. nar. 3. 6. 1968  
  Pod Oborou 1010  
  293 06 Kosmonosy  
  Den vzniku členství: 8. 10. 2020  

 

Revizní komise

Revizní komise je odvolacím orgánem pojišťovny podle § 20 zákona č. 48/1997 Sb.

FUNKCE JMÉNO PŘEDSEDA
 předseda  MUDr. Vladimír Kučera  ZPŠ
 člen  doc. MUDr. Miroslav Bartoš, CSc.   externí odborník jmenovaný ředitelkou ZPŠ
 člen  MUDr. Ivan Herold, CSc.   externí odborník jmenovaný ředitelkou ZPŠ
 členka   JUDr. Vlasta Vávrová  ZPŠ
 členka  MUDr. Iveta Matějovská, CSc.   MZ ČR

Vedení pojišťovny

FUNKCE JMÉNO
ředitelka ZPŠ

Ing. Darina Ulmanová, MBA

ředitel odboru organizace a informačního systému

Ing. Zdeněk Vitásek, MBA

ředitelka ekonomického odboru

Mgr. Monika Raková

ředitel zdravotního odboru

MUDr. Petr Šmach

ředitel odboru pojistných vztahů a marketingu

Ing. Radko Česenek

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás se svým dotazem. Jsme tu pro vás od pondělí do čtvrtka od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin.

dotaz