organizační struktura

Organizační struktura a orgány

Organizační strukturu pojišťovny tvoří úsek ředitele a odborné útvary. Celkové organizační uspořádání je znázorněno na organizačním diagramu. Postavení, vnitřní členění a činnost pojišťovny upravuje Organizační řád pojišťovny. Statutárním zástupcem pojišťovny je ředitel uvedený v Obchodním rejstříku.

Image
Organizační struktura ZPŠ

Správní rada

Správní radu ZPŠ tvoří 5 členů jmenovaných vládou ČR a 10 členů volených z řad pojištěnců ZPŠ plátci pojistného.
Členy Správní rady ZPŠ jmenované vládou ČR jmenuje (případně odvolává) vláda ČR na návrh ministra zdravotnictví.
V případě volených členů volí 5 členů společně zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a 5 členů společně zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP).

FUNKCE JMÉNO  
předseda Peter Podprocký, MSc. zvolený zaměstnavateli a OSVČ
místopředseda Josef Zmrhal zvolený zaměstnanci a OBZP
člen Mgr. Ing. Ondřej Kočí  zvolený zaměstnavateli a OSVČ
člen Mgr. Lukáš Krejčí   zvolený zaměstnavateli a OSVČ
člen Ing. Tomáš Kubín  zvolený zaměstnavateli a OSVČ
člen Mgr. Jiří Prokop, Ph.D. zvolený zaměstnavateli a OSVČ
člen Jaromír Kobrle zvolený zaměstnanci a OBZP
člen Miloš Kovář zvolený zaměstnanci a OBZP
člen Martin Lustyk zvolený zaměstnanci a OBZP
členka Ing. Jana Sajdlová, DiS.  zvolená zaměstnanci a OBZP
členka Ing. Martina Cetelová jmenovaná vládou ČR (za MZ ČR)
členka Ing. Lenka Hanusová Doischerová, MBA jmenovaná vládou ČR (za MZ ČR)
člen Ing. Jan Hodač jmenovaný vládou ČR (za MZ ČR)
členka MUDr. Iveta Matějovská, CSc.  jmenovaná vládou ČR (za MZ ČR)

Dozorčí rada

Dozorčí radu ZPŠ tvoří 3 členové, které na návrh ministra financí, ministra práce a sociálních věcí a ministra zdravotnictví jmenuje (případně odvolává) vláda ČR a 6 členů volených z řad pojištěnců ZPŠ plátci pojistného. Z nich 3 členy volí společně zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)
a 3 členy volí společně zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP).

FUNKCE JMÉNO  
předseda Jaroslav Povšík zvolený zaměstnanci a OBZP
místopředseda Ing. Štěpán Lacina zvolený zaměstnavateli a OSVČ
členka Ing. Květoslava Cimlerová jmenovaná vládou ČR (za MPSV ČR)
členka Ing. Anastasie Gavrikova jmenovaná vládou ČR (za MF ČR)
člen Mgr. Petr Peiger jmenovaný vládou ČR (za MZ ČR)
členka  Ing. Martina Janebová Ciencialová zvolená zaměstnavateli a OSVČ
člen JUDr. David Kavan zvolený zaměstnavateli a OSVČ
členka Ing. Ivona Fajčíková zvolená zaměstnanci a OBZP
členka Eva Řeháková zvolená zaměstnanci a OBZP

Rozhodčí orgán

Rozhodčí orgán je správním orgánem pojišťovny, který  rozhoduje o odvoláních, případně rozhoduje v prvém stupni, ve věcech týkajících se placení pojistného, penále, pokut a přirážek k pojistnému dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

FUNKCE JMÉNO ZÁSTUPCE
předseda Mgr. Lukáš Krejčí Správní rady ZPŠ
místopředseda Miloš Kovář Správní rady ZPŠ
člen Mgr. Jiří Prokop, Ph.D.  Správní rady ZPŠ
člen JUDr. David Kavan Dozorčí rady ZPŠ
člen Mgr. Petr Peiger Dozorčí rady ZPŠ
člen Jaroslav Povšík Dozorčí rady ZPŠ
členka Ing. Lenka Hanusová Doischerová, MBA       státu (MZ ČR)
členka Martina Jenčová státu (MPSV ČR)
členka Ing. Kateřina Ondrušková státu (MF ČR)
členka JUDr. Vlasta Vávrová ZPŠ

Výbor pro audit

Výbor pro audit byl zřízen podle ustanovení § 44 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů rozhodnutím Správní rady ZPŠ.

FUNKCE JMÉNO ZÁSTUPCE
předsedkyně Ing. Dana Němečková, MBA nezávislá osoba
  Dat. nar. 6. 11. 1973  
  Mjr. Linaje 1523  
  293 01 Mladá Boleslav  
  Den vzniku členství: 27. 9. 2018  
  Den vzniku funkce: 27. 10. 2020  
místopředsedkyně Ing. Martina Janebová Ciencialová Dozorčí rady ZPŠ
  Dat. nar. 7. 10. 1972  
  Březno č.p. 256  
  294 06 Březno  
  Den vzniku členství: 27. 9. 2018  
  Den vzniku funkce: 27. 10. 2020  
člen Ing. Ctirad Chadima nezávislá osoba
  Dat. nar. 3. 6. 1968  
  Pod Oborou 1010  
  293 06 Kosmonosy  
  Den vzniku členství: 8. 10. 2020  

 

Revizní komise

Revizní komise je odvolacím orgánem pojišťovny podle § 20 zákona č. 48/1997 Sb.

FUNKCE JMÉNO ZÁSTUPCE
 předseda  MUDr. Vladimír Kučera  ZPŠ
 člen  doc. MUDr. Miroslav Bartoš, CSc.   externí odborník jmenovaný ředitelkou ZPŠ
 člen  MUDr. Ivan Herold, CSc.   externí odborník jmenovaný ředitelkou ZPŠ
 členka   JUDr. Vlasta Vávrová  ZPŠ
 členka  MUDr. Iveta Matějovská, CSc.   MZ ČR

Vedení pojišťovny

FUNKCE JMÉNO
ředitelka ZPŠ

Ing. Darina Ulmanová, MBA

ředitel odboru organizace a informačního systému

Jakub Flaška

ředitelka ekonomického odboru

Mgr. Monika Raková

ředitel zdravotního odboru

MUDr. Petr Šmach

ředitel odboru pojistných vztahů a marketingu

Ing. Radko Česenek

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás se svým dotazem. Jsme tu pro vás od pondělí do čtvrtka od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin.

dotaz