Osoby samostatně výdělečně činné - minimální záloha pro rok 2020

Pojistné pro rok 2020

Od 1. 1. 2020 se minimální záloha OSVČ zvyšuje na 2 352 Kč. Zvýšit si odváděnou částku musí všechny osoby samostatně výdělečně činné, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a hradí současné minimum 2 208 Kč, případně hradí více, ale méně než 2 352 Kč.

Minimální zálohu v nové výši 2 352 Kč je nutno odvést od lednové platby pojistného, nikoliv až po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. Termín splatnosti je pro OSVČ od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu tedy musí OSVČ odvést od 1. ledna do 8. února, resp. do pondělí 10. února 2020.

Všechny aktuality