OTCOVSKÁ DOVOLENÁ nebo přesněji "Dávka otcovské poporodní péče"

Jak je to se zdravotním pojištěním v době této "dovolené"?

Od 1. 2. 2018 mají tatínkové nárok na "dovolenou" 7 dní (nelze čerpat např. po jednom dni) v období šesti týdnů od narození dítěte.

Jak o tuto dávku požádat?

Pokud jste zaměstnanec, žádost předejte České správě sociálního zabezepečení. O "dovolenou" je potřeba zažádat i u Vašeho zaměstnavatele, který nahlásí tuto změnu zdravotní pojišťovně. Podmínkou je trvání zaměstnání, kde je z příjmu odváděno pojistné na sociální zabezpečení.

Pokud jste OSVČ, nárok na "dovolenou" máte, ale musíte splnit podmínku dobrovolné účasti na nemocenském pojištění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na "otcovskou dovolenou". Pokud v této době nebudete vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, co se týká zdravotního pojištění, nemá skutečnost pobírání "otcovské" žádný vliv na platbu záloh na pojistné a nezohledňuje se ani v ročním přehledu OSVČ. V době pobírání této dávky nesmíte osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Všechny aktuality