Pneumologický seminář ZPŠ a Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

Dosavadní průběh měsíce června byl bohatý na vzdělávací aktivity pořádané ZPŠ a Oblastní (Klaudiánovou) nemocnicí Mladá Boleslav. 

Po semináři pro zdravotní sestry z Mladoboleslavska, který byl na programu 8. 6 se ve středu 15. 6. sešli zástupci mladoboleslavské lékařské veřejnosti, aby si v prostorách jídelny Oblastní nemocnice Mladá Boleslav vyposlechli výborně připravené přednášky primáře plicního oddělení MUDr. Tomáše Dvořáka a jeho kolegyň a kolegů, MUDr. Malika, MUDr. Rejmanové, MUDr. Zadražilové a MUDr. Mališkové.

Díky tomu, že na jednotlivé přednášky navazovaly podnětné odborné diskuse k prezentovaným tématům tak seminář plnohodnotně naplnil očekávání jeho účastníků a přispěl tak svým dílem k dalšímu zlepšování péče o zdraví obyvatel Mladé Boleslavi a okolí, tedy společnému záměru ZPŠ a Oblastní nemocnice Mladá Boleslav.

Všechny aktuality