Podání Přehledu OSVČ můžete odložit do 2. srpna 2021

Pro všechny osoby samostatně výdělečně činné je posledním dnem, kdy musí podat zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020, pondělí 2. srpna 2021.

Tuto změnu podání umožnil nový § 28d zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, novelizace nabyla účinnosti dne 10. 4. 2021.

Jinak platné lhůty pro podání Přehledu se podle této novelizace nepoužijí a Přehled za rok 2020 je osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, nejpozději do 2. srpna 2021. Termín se týká všech osob samostatně výdělečně činných, bez ohledu na to, zda podávají daňové přiznání samy, s daňovým poradcem, nebo ho nepodávají vůbec.

Všechny aktuality