Poděkování Českému červenému kříži a všem dárcům krve

Dne 8. 5. si připomínáme konec 2. světové války. Na tento den ale připadá také další velmi významná událost, konkrétně Světový den Červeného kříže, a to podle dne narození jeho zakladatele, švýcarského podnikatele a humanisty Henri Dunanta.  

Spolupráce ZPŠ s Českým červeným křížem je s ohledem na regionální působení pojišťovny směrována na jeho oblastní spolky, především na ten mladoboleslavský, a je již dlouhodobého charakteru. Za celou dobu existence ZPŠ tak lze zmínit například podporu soutěží mladých zdravotníků, spolupráci na Dnech zdraví pořádaných ZPŠ, realizaci školení první pomoci pro zaměstnance ZPŠ, úhradu péče poskytované hospicem v Mladé Boleslavi či dárky od ZPŠ předávané na slavnostních oceněních bezpříspěvkových dárců krve.

A právě na pojištěnce, kteří pravidelně tuto svou vzácnou tekutinu nezištně poskytují potřebným, je směrována podpora ZPŠ ve formě zdravotních programů. Dárci si mohou vybrat ze široké škály benefitů pro upevňování svého zdraví, od sportu přes dentální hygienu či saunu, a to až do výše 4 000 Kč. Speciálním benefitem je pak možnost sjednání cestovního pojištění od pojišťovny Vitalitas na 30 dní zdarma. 

Za veškeré aktivity v oblasti veřejného zdraví patří velké poděkování ze strany ZPŠ jak Českému červenému kříži jako instituci, tak všem jeho členům a v neposlední řadě také samotným dárcům.

Chcete se také stát bezpříspěvkovým dárcem krve?

Kontaktujte hematologicko-transfuzní oddělení své nemocnice.

Více informací najdete také na webu mladoboleslavského oblastního spolku Českého červeného kříže v sekci věnující se bezpříspěvkovému dárcovství krve.  

Nejste naším pojištěncem a rádi byste čerpali takové benefity?

Přidejte se k naší pojišťovně na www.pojistovnamehosrdce.cz.

 

Všechny aktuality