Přeplatky za léky pro pojištěnce ZPŠ

Na srpen připadá jedno z období, kdy je ZPŠ ze zákona povinná provést vyhodnocení a výplatu tzv. přeplatků za léky, které pojištěnci uhradili nad rámec ochranného limitu.

Z údajů za 2. čtvrtletí letošního roku vyplývá, že se nyní tato agenda týká celkem 5 233 pojištěnců, kterým ZPŠ vrací celkem 4,1 mil. Kč. Srovnání s 2. čtvrtletím roku 2022 pak přináší nárůst jak v počtu pojištěnců (vloni 4 482 pojištěnců), tak v celkové vyplacené sumě, neboť v případě loňského srpna šlo o celkovou částku 3,4 mil. Kč.

Také nejvyšší suma uhrazená jednomu pojištěnci doznala nárůstu a jedná se o částku 14 117 Kč (za 2. čtvrtletí roku 2022 šlo o 8 920 Kč).

Co do rozložení skupin pojištěnců, kterým jsou tyto přeplatky vypláceny k zásadní změně nedošlo. Stabilně je nejvíce zastoupena kategorie seniorů (nad 70 let) s ochranným limitem 500 Kč, která za nyní hodnocené období představuje téměř 83 %.

Pojištěnci, kteří mají aktivovanou aplikaci Karta mého srdce si mohou jejím prostřednictvím průběžně kontrolovat výši započitatelných poplatků za léky, které jim jsou při překročení ochranného limitu vraceny. Pokud jste pojištěnci ZPŠ, nemáte Kartu mého srdce aktivovánu a tato funkcionalita Vás zaujala, neváhejte a registrujte se do ní. Je to velmi prosté a je pro to možné využít i službu BankID. Získáte tak „elektronického průvodce zdravím“ se spoustou dalších užitečných funkcí.

Celý proces výplaty nepředstavuje pro pojištěnce samotného žádnou zátěž. Je mu nejprve zaslán informační dopis, obsahující veškeré údaje a na něj navazuje samotná výplata peněz, kdy se snažíme maximum provést převodem na účet. Pojištěnce, kteří si zatím stále nechávají zasílat peníze složenkou vybízíme v již zmíněném dopise k tomu, aby nám předali číslo účtu, na které je možné přeplatky zasílat a tím jim zajistit maximální možný komfort v této věci.

Pokud zatím nejste pojištěncem ZPŠ, není nic snazšího než se k naší pojišťovně zaregistrovat, což lze i online. Můžete tak učinit do 30. 9. 2023 a naším pojištěncem se stáváte k 1. 1. 2024. Změnu pojišťovny je pak nezbytné nahlásit svému zaměstnavateli a lékařům, které navštěvujete.

Kompletní přehled toho, co Vám ZPŠ nabízí, najdete na www.pojistovnamehosrdce.cz.

Všechny aktuality