Přeplatky za léky za první čtvrtletí roku 2022 vrácené Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda

Za 1. čtvrtletí letošního roku se tzv. vratky, tedy finance, které pojištěnci zaplatili při úhradě léků a potravin pro zvláštní lékařské účely nad rámec tzv. ochranného limitu týkaly 2 002 pojištěnců, kterým Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ) vrátila 1,3 mil. Kč.

Průměrná částka na jednoho pojištěnce činila 640 Kč a nejvyšší částka, která byla vyplacena za toto období jednomu pojištěnci dosáhla částky 7 961 Kč.

Naprostou většinu pojištěnců, kterým jsou tyto prostředky vypláceny stále tvoří senioři nad 70 let s ochranným limitem v částce 500 Kč. V případě údajů za 1. čtvrtletí roku 2022 se jednalo o 87,1 % z celkového počtu pojištěnců, kterým byly vraceny přeplatky za léky.

Ochranný limit ve výši 500 Kč platí také pro invalidní důchodce. Za 1. čtvrtletí roku 2022 šlo o 55 pojištěnců ZPŠ a částku 37 254 Kč.

Je třeba zdůraznit, že pro pojištěnce, který má na zmíněné vrácení peněz ze zákona nárok, nepředstavuje tato záležitost naprosto žádnou zátěž a nemusí naši pojišťovnu o nic žádat.

Pojištěncům, kteří zmíněný ochranný limit překročí, je vždy zaslán informační dopis s detailními údaji a vlastní výplata je následně provedena na bankovní účet konkrétního pojištěnce (ze strany ZPŠ jde o preferovaný způsob), případně prostřednictvím složenky. 

Průběžnou kontrolu započitatelných poplatků za léky, které jim jsou po překročení ochranného limitu vraceny, mohou pojištěnci provádět v elektronické aplikaci Karta mého srdce.

 

Všechny aktuality