Přeplatky za léky za třetí čtvrtletí roku 2021 vyplácené Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda

Před krátkým časem rozesílala Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ) informační dopisy, ze kterých se pojištěnci dozvěděli, jaká výše přeplatků za úhradu léků či potravin pro zvláštní lékařské účely (tj. např. vysokoenergetická výživa používaná při podvýživě související s nemocí) se jich za 3. čtvrtletí letošního roku týká. Nyní již probíhá vyplácení těchto financí tak, aby je pojištěnci, kteří na ně mají nárok obdrželi v zákonem stanoveném termínu, tedy do 60 dnů od skončení příslušného čtvrtletí. Výplata je prováděna na bankovní účet konkrétního pojištěnce, případně prostřednictvím složenky. 

A co znamená tato legislativou stanovená povinnost v řeči čísel u ZPŠ? Tzv. vratky se za 3. čtvrtletí týkají 6 935 pojištěnců, kterým ZPŠ vrátí celkem 3,7 mil. Kč. Pro srovnání, za 3. čtvrtletí loňského roku šlo o 3,4 mil. Kč a 6494 pojištěnců a za celý rok 2020 pak o 9 414 pojištěnců a 10,1 mil. Kč.

Nejvyšší částka k vyplacení jednomu pojištěnci za 3. čtvrtletí roku 2021 dosáhla 11 216 Kč.

Díky ochrannému limitu ve výši 500 Kč tvoří naprostou většinu pojištěnců, kterým jsou tyto finanční prostředky vypláceny, senioři nad 70 let.  U ZPŠ jde za 3. čtvrtletí o 81,3 % z celkového počtu pojištěnců, kterým jsou přeplatky vraceny. Obdobný limit je již od roku 2020 platný také pro invalidní důchodce a za 3. čtvrtletí roku 2021 jde u ZPŠ o 129 těchto pojištěnců a částku 70 812 Kč.

Důležité je, že pro pojištěnce tato záležitost neznamená vůbec žádnou zátěž a nemusí ZPŠ o nic žádat. Nejprve je jim zaslán již zmíněný informační dopis s detailními údaji a následuje výplata peněz. Pro ještě větší komfort pojištěnců je vhodné, aby Ti, kteří si zatím nechávají peníze posílat složenkou, sdělili naší pojišťovně číslo účtu, na který je možné tyto finance posílat, k čemuž je vyzýváme v informačním dopise.

Naši pojištěnci si mohou i velmi lehce průběžně kontrolovat výši započitatelných poplatků za léky, které jim jsou po překročení ochranného limitu vráceny, a to prostřednictvím aplikace Karta mého srdce. Pokud ještě nejsou do ní zaregistrováni, stačí k tomu velmi málo. Zdarma si Kartu mého srdce aktivovat a tato funkce, a s ní spousta dalších, je jim ihned k dispozici, a to i v mobilní verzi na tzv. chytrých telefonech či tabletech. Více informací ke Kartě mého srdce je k dispozici zde.

Všechny aktuality