Přeplatky za léky za třetí čtvrtletí roku 2022 vyplácené Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda

Měsíc listopad je jedním z těch, kdy ZPŠ vrací svým pojištěncům finance, které zaplatili při úhradě léků a potravin pro zvláštní lékařské účely nad rámec tzv. ochranného limitu.

Tzv. vratky se za 3. čtvrtletí roku 2022 týkají celkem 5 838 pojištěnců, kterým ZPŠ vrátí 4 mil. Kč. Pro srovnání, za 3. čtvrtletí roku 2021 se jednalo o 3,7 mil. Kč a 6 935 pojištěnců.

Nejvyšší částka k vyplacení jednomu pojištěnci za 3. čtvrtletí roku 2022 dosáhla částky 13 314 Kč.

Vyplácení těchto financí probíhá tak, aby je pojištěnci, kteří na ně mají nárok obdrželi v zákonem stanoveném termínu, tj. do 60 dnů od skončení příslušného čtvrtletí a je prováděno na bankovní účet konkrétního pojištěnce, případně prostřednictvím složenky. 

Pojištěnci nemusí ZPŠ o nic v této věci žádat, nejprve obdrží informační dopis a následuje samotné proplacení částky, na kterou má nárok. Pro co největší komfort pojištěnců je žádoucí, aby Ti, kteří si zatím nechávají peníze posílat složenkou, sdělili naší pojišťovně číslo účtu, na který je možné tyto finance posílat, k čemuž je vyzýváme v informačním dopise.

Velmi praktickým pomocníkem pro průběžnou kontrolu započitatelných poplatků za léky je aplikace Karta mého srdce, která dokáže také upozornit na některé souvislosti spojené s užíváním léčiv, konkrétně na případné lékové interakce či možnosti finančně výhodnějších alternativ užívaných léků. Informace obsažené v Kartě mého srdce mohou pomoci i snížit riziko užívání prošlých léků. Aby měl pojištěnec ZPŠ k dispozici tyto, ale i řadu dalších, často naprosto unikátních funkcí, stačí velmi málo. Zcela zdarma si Kartu mého srdce aktivovat. Více informací je k dispozici zde.

 

Všechny aktuality