Prevence nádorových onemocnění z pohledu ZPŠ

Na 10. května připadá již 27. ročník „Českého dne proti rakovině“, tradiční sbírkové a osvětové akce pro širokou veřejnost, pořádané Ligou proti rakovině Praha z.s.

Právě preventivní programy hrazené z Fondu prevence ZPŠ a zacílené na včasné odhalování nádorových onemocnění jsou důležitou součástí nabídky ZPŠ prakticky již od počátku její činnosti před 30 lety. Prevence kolorektálního karcinomu byla dokonce úplně prvním zdravotním programem ZPŠ a nepochybně šlo o správné rozhodnutí, neboť se tato prevence stala později i celostátním programem.  

V současné době ZPŠ svým pojištěncům v rámci zdravotních programů v této oblasti nabízí prevence karcinomu prsu, prostaty, kolorektálního karcinomu, nádorů v dutině břišní a ledvin či melanomu, doplněnou ještě v rámci tzv. zlepšených služeb příspěvkem na vyšetření digitálním dermatoskopem.

Není to však jediná aktivita ZPŠ v případě onkologické prevence. Další preventivní a informační aktivity ZPŠ realizuje na svých akcích pro veřejnost. Například formou spolupráce s neziskovou organizací Loono či vyšetřováním kožních znamének v rámci Dnů zdraví. V neposlední řadě je součástí péče o pojištěnce také tzv. adresné zvaní, tj. zasílání dopisů upozorňujících ty pojištěnce, kteří jsou v rizikovém věku a nevyužili možnost bezplatných vyšetření zaměřených na případné včasné odhalení rakoviny prsu, děložního hrdla a tlustého střeva a konečníku.

Kromě programů onkologické prevence mohou pojištěnci ZPŠ využít ještě mnoho dalších zdravotních programů, kterých je pro letošní rok téměř 40. Veškeré informace k nim naleznete zde.

Všechny aktuality