Přijímání žádostí o příspěvek na zdravotní programy pro rok 2020 ukončeno!

Vážení pojištěnci,  o příspěvek na zdravotní programy bylo možné žádat pouze do 11. 12. 2020.  Výjimku tvoří příspěvek pro matku a novorozence, kdy u dětí narozených v prosinci 2020 se prodlužuje vyzvednutí tohoto příspěvku nejpozději do 31. 1. 2021.

Formulář je nutné odevzdat s originálním podpisem a originálním dokladem/doklady o zaplacení. Vyplněný formulář s doklady můžete předat buď osobně na některém z našich pracovišť v jeho provozní době, anebo jej zaslat poštou, či vložit do sběrného boxu/poštovní schránky na našem pracovišti. 

Žádost o příspěvek nepřijímáme v elektronické podobně (e-mailem). 

Po schválení Vám bude příspěvek proplacen na bankovní účet.

Děkujeme za pochopení a že se staráte o své zdraví. 

Všechny aktuality