Příspěvek ZPŠ pro celiaky

Na 16. května připadá Mezinárodní den celiakie. ZPŠ si je velmi dobře vědoma důležitosti podpory svých pojištěnců, kteří mají tuto diagnózu a příspěvek pro ně má ve zdravotních programech ZPŠ, hrazených z Fondu prevence, již mnoho let své pevné místo.

V tomto roce tak mohou pojištěnci ZPŠ (bez omezení věkem) s celiakií využít příspěvek do výše 5 000 Kč, určený na úhradu nákladů spojených s dietním stravováním.

Všechny aktuality