Formuláře

Autor: Kadlecová Gabriela

Zde najdete potřebné formuláře plátců pojistného.

Zaměstnanec/zaměstnavatel

Nezobrazuje se Vám formulář správně? Některé formuláře lze on-line vyplnit POUZE za použití poslední verze Adobe Acrobat Reader. Pokud se Vám po kliknutí na odkaz formuláře zobrazuje chyba, stáhněte si formulář do svého počítače (pravým tlačítkem myši), uložte ho a otevřete přímo v Adobe Acrobat Readeru ze složky.

Název formuláře

Přihláška a evidenční list zaměstnavatele (interaktivní)

Přihláška a evidenční list zaměstnavatele  (pouze pro tisk)

Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku na pojistném na zdravotní pojištění 2012
Potvrzení zaměstnavatele
Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku na pojistném na zdravotní pojištění 2011

Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele (interaktivní)

Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele (pouze pro tisk)

Hromadné oznámení zaměstnavatele (HOZ) (interaktivní)

Hromadné oznámení zaměstnavatele (HOZ) (pouze pro tisk)

Informace a kódy změn (HOZ)

 

Potvrzení zaměstnavatele za rok... 

- tento formulář je určen pro zaměstnavatele, který je povinen písemně potvrdit zaměstnanci úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo za zaměstnance odvedeno pojistné

Žádost o vydání potvrzení bezdlužnosti

Žádost o vrácení přeplatku na v. zdrav. pojištění 

- formulář určený pro vrácení přeplatku na veřejném zdravotním pojištění, možnost vyplnění na Vašem PC, vytiskněte a zašlete na adresu ZPŠ

 

OSVČ

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, je třeba používat Adobe Reader - jeho poslední verzi. Pokud se vám po kliknutí na odkaz tiskopisu zobrazuje chyba, stáhněte si tiskopis na disk vašeho počítače (pravým tlačítkem myši) a uložte a následně ho otevřete přímo v Adobe Acrobat Readeru ze složky. 

Upozorňujme, že od 1. 1. 2022 došlo ke změně názvu formuláře pro OSVČ. Současný název formuláře Přehled o příjmech a výdajích OSVČ je změněn na Přehled o výši daňového základu OSVČ. Nově tak nevyplňujete příjmy a výdaje, ale pouze jeden údaj a to výši daňového základu.

Samoplátce OBZP (Osoby bez zdanitelných příjmů)

 

Žádost o vrácení přeplatku na v. zdrav. pojištění

- možnost vyplnění elektronicky, .doc
- formulář určený pro vrácení přeplatku na veřejném zdravotním pojištění, vytiskněte a zašlete na adresu ZPŠ

Žádost o vrácení přeplatku na v. zdrav. pojištění 

- pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky, .pdf
- formulář určený pro vrácení přeplatku na veřejném zdravotním pojištění, vytiskněte a zašlete na adresu ZPŠ