Formuláře

Autor: Ing. Petra Hlaváčová

Zde najdete potřebné formuláře plátců pojistného.

Zaměstnanec/zaměstnavatel

Některé formuláře lze vyplnit elektronicky za použití poslední verze Adobe Acrobat Reader. Pokud se Vám po kliknutí na odkaz formuláře zobrazuje chyba, stáhněte si formulář do svého počítače (pravým tlačítkem myši), uložte ho a otevřete přímo v Adobe Acrobat Readeru.

Název formuláře

Přihláška a evidenční list zaměstnavatele 

- možnost vyplnění elektronicky

Přihláška a evidenční list zaměstnavatele 

- nelze vyplnit elektronicky, pouze pro tisk

Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku na pojistném na zdravotní pojištění 2012
Potvrzení zaměstnavatele
Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku na pojistném na zdravotní pojištění 2011

Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele

- možnost vyplnění elektronicky

Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele

- pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky

Hromadné oznámení zaměstnavatele (HOZ)

- možnost vyplnění elektronicky

Hromadné oznámení zaměstnavatele (HOZ)

- pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky

Informace a kódy změn (HOZ)

 

Potvrzení zaměstnavatele za rok... 

- tento formulář je určen pro zaměstnavatele, který je povinen písemně potvrdit zaměstnanci úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo za zaměstnance odvedeno pojistné

Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku za rok 2010 

- tento formulář je určen zaměstnanci, který žádá o vrácení přeplatku na pojistném v důsledku překročení maximálního vyměřovacího základu

Žádost o vydání potvrzení bezdlužnosti

Žádost o vrácení přeplatku na v. zdrav. pojištění 

- formulář určený pro vrácení přeplatku na veřejném zdravotním pojištění, možnost vyplnění na Vašem PC, vytiskněte a zašlete na adresu ZPŠ

 

OSVČ

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, je třeba používat Adobe Reader - jeho poslední verzi. Pokud se vám po kliknutí na odkaz tiskopisu zobrazuje chyba, stáhněte si tiskopis na disk vašeho počítače (pravým tlačítkem myši) a uložte a následně ho otevřete přímo v Adobe Acrobat Readeru. 

Název formuláře

Formulář Přehled OSVČ za rok 2018

- možnost vyplnit elektronicky

Formulář Přehled OSVČ za rok 2018

- pouze pro tisk

Poučení OSVČ 2018


Formulář Přehled OSVČ za rok 2017

možnost vyplnit elektronicky

Formulář Přehled OSVČ za rok 2017

- pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky

Poučení OSVČ 2017

Formulář Přehled OSVČ za rok 2016 

možnost vyplnit elektronicky

Formulář Přehled OSVČ za rok 2016 

pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky

Poučení OSVČ 2016

Formulář Přehled OSVČ za rok 2015

možnost vyplnit elektronicky

Formulář Přehled OSVČ za rok 2015

pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky

Poučení OSVČ 2015

Formulář Přehled OSVČ za rok 2014 

možnost vyplnění elektronicky

Formulář Přehled OSVČ za rok 2014

pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky

Poučení k OSVČ za rok 2014

Formulář Přehled OSVČ za rok 2013 

- možnost vyplnění elektonicky

Formulář Přehled OSVČ za rok 2013

pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky

Poučení k OSVČ 2013

Formulář Přehled OSVČ za rok 2012

možnost vyplnění elektonicky

Formulář Přehled OSVČ za rok 2012 

pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky

Formulář Přehled OSVČ za rok 2011 

- možnost vyplnění elektonicky

Formulář Přehled OSVČ za rok 2011

pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky

Poučení k OSVČ 2011 

Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ

- možnost vyplnění elektonicky

Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ

pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky

Doklad pro OSVČ o výši záloh na pojistné 

- možnost vyplnění elektonicky

Doklad pro OSVČ o výši záloh na pojistné

pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky

Žádost o vrácení přeplatku na v. zdrav. pojištění 

pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky

Formulář Přehled OSVČ za rok 2007 

možnost vyplnění elektronicky, vytiskněte a zašlete poštou na adresu ZPŠ

Formulář Přehled OSVČ za rok 2007 

- pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky

Formulář Přehled OSVČ za rok 2008 

možnost vyplnění elektonick, vytiskněte a zašlete poštou na adresu ZPŠ

Formulář Přehled OSVČ za rok 2008 

pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky

Poučení k OSVČ 2008 

Formulář Přehled OSVČ za rok 2009

možnost vyplnění elektonicky, vytiskněte a zašlete poštou na adresu ZPŠ

Formulář Přehled OSVČ za rok 2009 

- pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky

Poučení k OSVČ 2009 

Formulář Přehled OSVČ za rok 2010

- možnost vyplnění elektronicky

Formulář Přehled OSVČ za rok 2010

pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky

Poučení k OSVČ 2010 

Zahájení/přerušení/ukončení OSVČ 

pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky, formulář oznamující pojišťovně zahájení, přerušení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti

Žádost o vydání a potvzení bezdlužnosti

Samoplátce OBZP (Osoby bez zdanitelných příjmů)

 

Žádost o vrácení přeplatku na v. zdrav. pojištění

- možnost vyplnění elektronicky, .doc
- formulář určený pro vrácení přeplatku na veřejném zdravotním pojištění, vytiskněte a zašlete na adresu ZPŠ

Žádost o vrácení přeplatku na v. zdrav. pojištění 

- pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky, .pdf
- formulář určený pro vrácení přeplatku na veřejném zdravotním pojištění, vytiskněte a zašlete na adresu ZPŠ