Formuláře

Autor: Ing. Petra Hlaváčová

Zde najdete potřebné formuláře plátců pojistného.

Zaměstnanec/zaměstnavatel

Nezobrazuje se Vám formulář správně? Některé formuláře lze on-line vyplnit POUZE za použití poslední verze Adobe Acrobat Reader. Pokud se Vám po kliknutí na odkaz formuláře zobrazuje chyba, stáhněte si formulář do svého počítače (pravým tlačítkem myši), uložte ho a otevřete přímo v Adobe Acrobat Readeru.

Název formuláře

Přihláška a evidenční list zaměstnavatele (interaktivní)

Přihláška a evidenční list zaměstnavatele  (pouze pro tisk)

Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku na pojistném na zdravotní pojištění 2012
Potvrzení zaměstnavatele
Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku na pojistném na zdravotní pojištění 2011

Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele (interaktivní)

Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele (pouze pro tisk)

Hromadné oznámení zaměstnavatele (HOZ) (interaktivní)

Hromadné oznámení zaměstnavatele (HOZ) (pouze pro tisk)

Informace a kódy změn (HOZ)

 

Potvrzení zaměstnavatele za rok... 

- tento formulář je určen pro zaměstnavatele, který je povinen písemně potvrdit zaměstnanci úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo za zaměstnance odvedeno pojistné

Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku za rok 2010 

- tento formulář je určen zaměstnanci, který žádá o vrácení přeplatku na pojistném v důsledku překročení maximálního vyměřovacího základu

Žádost o vydání potvrzení bezdlužnosti

Žádost o vrácení přeplatku na v. zdrav. pojištění 

- formulář určený pro vrácení přeplatku na veřejném zdravotním pojištění, možnost vyplnění na Vašem PC, vytiskněte a zašlete na adresu ZPŠ

 

OSVČ

Pokud budete formuláře vyplňovat elektronicky, je třeba používat Adobe Reader - jeho poslední verzi. Pokud se vám po kliknutí na odkaz tiskopisu zobrazuje chyba, stáhněte si tiskopis na disk vašeho počítače (pravým tlačítkem myši) a uložte a následně ho otevřete přímo v Adobe Acrobat Readeru. 

Název formuláře

Formulář Přehled OSVČ za rok 2019 (interaktivní)

Formulář Přehled OSVČ za rok 2019 (pouze pro tisk)

Poučení OSVČ 2019


Formulář Přehled OSVČ za rok 2018 (interaktivní)

Formulář Přehled OSVČ za rok 2018  (pouze pro tisk)

Poučení OSVČ 2018


Formulář Přehled OSVČ za rok 2017 (interaktivní)

Formulář Přehled OSVČ za rok 2017 (pouze pro tisk) 

Poučení OSVČ 2017

Formulář Přehled OSVČ za rok 2016 (interaktivní)

Formulář Přehled OSVČ za rok 2016 (pouze pro tisk)

Poučení OSVČ 2016

Formulář Přehled OSVČ za rok 2015 (interaktivní)

Formulář Přehled OSVČ za rok 2015  (pouze pro tisk)

Poučení OSVČ 2015

Formulář Přehled OSVČ za rok 2014  (interaktivní)

Formulář Přehled OSVČ za rok 2014 (pouze pro tisk)

Poučení k OSVČ za rok 2014

Formulář Přehled OSVČ za rok 2013  (interaktivní)

Formulář Přehled OSVČ za rok 2013 (pouze pro tisk)

Poučení k OSVČ 2013

Formulář Přehled OSVČ za rok 2012 (interaktivní)

Formulář Přehled OSVČ za rok 2012  (pouze pro tisk)

Formulář Přehled OSVČ za rok 2011  (interaktivní)

Formulář Přehled OSVČ za rok 2011 (pouze pro tisk)

Poučení k OSVČ 2011 

Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ (interaktivní)

Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ (pouze pro tisk)​

Doklad pro OSVČ o výši záloh na pojistné   (interaktivní)

Doklad pro OSVČ o výši záloh na pojistné  (pouze pro tisk)​

Žádost o vrácení přeplatku na v. zdrav. pojištění  (pouze pro tisk)​

Formulář Přehled OSVČ za rok 2007  (interaktivní)

Formulář Přehled OSVČ za rok 2007  (pouze pro tisk)​

Formulář Přehled OSVČ za rok 2008  (interaktivní)

Formulář Přehled OSVČ za rok 2008  (pouze pro tisk)​

Poučení k OSVČ 2008 

Formulář Přehled OSVČ za rok 2009 (interaktivní)

Formulář Přehled OSVČ za rok 2009  (pouze pro tisk)​

Poučení k OSVČ 2009 

Formulář Přehled OSVČ za rok 2010 (interaktivní)

Formulář Přehled OSVČ za rok 2010  (pouze pro tisk)​

Poučení k OSVČ 2010 

Zahájení/přerušení/ukončení OSVČ 

pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky, formulář oznamující pojišťovně zahájení, přerušení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti

Žádost o vydání a potvzení bezdlužnosti (pouze pro tisk)​

Samoplátce OBZP (Osoby bez zdanitelných příjmů)

 

Žádost o vrácení přeplatku na v. zdrav. pojištění

- možnost vyplnění elektronicky, .doc
- formulář určený pro vrácení přeplatku na veřejném zdravotním pojištění, vytiskněte a zašlete na adresu ZPŠ

Žádost o vrácení přeplatku na v. zdrav. pojištění 

- pouze pro tisk, nelze vyplnit elektronicky, .pdf
- formulář určený pro vrácení přeplatku na veřejném zdravotním pojištění, vytiskněte a zašlete na adresu ZPŠ