Zaměstnavatel/zaměstnanec

Autor: Ing. Petra Hlaváčová

Zaměstnavatel

Pro účely zdravotního pojištění se zaměstnavatelem rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků podle § 6 zákona o daních z příjmů, zaměstnává minimálně jednoho zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky.

Zaměstnanec

Pro účely zdravotního pojištění se za zaměstnance považují fyzické osoby uvedené v § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, pokud jim plynou příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle § 6 zákona o daních z příjmů. Od ledna 2008 se již pro posuzování vzniku a zániku zeměstnání nevychází z vazby na nemocenské pojištění.