Zaměstnavatel/zaměstnanec

Autor: Kadlecová Gabriela

Výše minimální mzdy v roce 2023

Na základě nařízení vlády č. 465/2022 Sb., dochází od 1. 1. 2023 ke zvýšení minimální mzdy. 

Z původní částky 16 200 Kč na 17 300 Kč. Z minimálního vyměřovacího základu činí výše odvodu pojistného za zaměstnance 2 336 Kč. 

Minimální platba pojistného za zaměstnance od 1. 1. 2023 činí 2 336 Kč. 

Splatnost pojistného pro zaměstnavatele je od 1. do 20. dne následujícího měsíce.

 


Zaměstnavatel

Pro účely zdravotního pojištění se zaměstnavatelem rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků podle § 6 zákona o daních z příjmů, zaměstnává minimálně jednoho zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky.

Zaměstnanec

Pro účely zdravotního pojištění se za zaměstnance považují fyzické osoby uvedené v § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, pokud jim plynou příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle § 6 zákona o daních z příjmů. Od ledna 2008 se již pro posuzování vzniku a zániku zeměstnání nevychází z vazby na nemocenské pojištění.