Bankovní spojení

Autor: Ing. Petra Hlaváčová

Platby pojistného

Zaměstnavatel odvádí část pojistného, které je povinen hradit za své zaměstnance. Současně odvádí i část pojistného, které je povinen hradit zaměstnanec, srážkou z jeho mzdy nebo platu, a to i bez souhlasu zaměstnance. Pojistné se platí za jednotlivé měsíce a je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Bankovní spojení pro platbu pojistného
Číslo účtu 2092101181
Kód banky 0710
Variabilní symbol IČO zaměstnavatele
Konstantní symbol 558 (při převodu z účtu na účet ZPŠ), 1379 (při platbě v hotovosti)
Specifický symbol 200, v případě, že není určeno plátci jinak
Platba ze zahraničí CZ67 0710 0000 0020 9210 1181
SWIFT CNBACZPP
Bankovní spojení pro platbu penále 
Číslo účtu 2091504181
Kód banky 0710
Variabilní symbol IČO zaměstnavatele

Konstantní symbol

558 (při převodu z účtu na účet ZPŠ), 1379 (při platbě v hotovosti)
Specifický symbol 200, v případě, že není určeno plátci jinak
Platba ze zahraničí CZ92 0710 0000 020 9150 4181
SWIFT CNBACZPP