Minimální vyměřovací základ

Autor: Kadlecová Gabriela

Od ledna 2023 se zvyšuje minimální vyměřovací základ

Na základě nařízení vlády č. 465/2022 Sb., dochází od 1. 1. 2023 ke zvýšení minimální mzdy. 

Z původní částky 16 200 Kč na 17 300 Kč. Z minimálního vyměřovacího základu činí výše odvodu pojistného za zaměstnance 2 336 Kč. 

Minimální platba pojistného za zaměstnance od 1. 1. 2023 činí 2 336 Kč. 

Splatnost pojistného pro zaměstnavatele je od 1. do 20. dne následujícího měsíce.

 

Od ledna 2022 se zvyšuje minimální vyměřovací základ

Na základě nařízení vlády č. 1091/2021 Sb., dochází od 1. 1. 2022 ke zvýšení minimální mzdy. 

Z původní částky 15 200 Kč na 16 200 Kč. Z minimálního vyměřovacího základu činí výše odvodu pojistného za zaměstnance 2 187 Kč. 

Minimální platba pojistného za zaměstnance od 1. 1. 2022 činí 2 187 Kč. 

Splatnost pojistného pro zaměstnavatele je od 1. do 20. dne následujícího měsíce.

 

Od ledna 2021 se zvyšuje minimální vyměřovací základ

Na základě nařízení vlády č. 487/2020 Sb., dochází od 1. 1. 2021 ke zvýšení minimální mzdy. 

Z původní částky 14 600 Kč na 15 200 Kč. Z minimálního vyměřovacího základu činí výše odvodu pojistného za zaměstnance 2 052 Kč. 

Minimální platba pojistného za zaměstnance od 1. 1. 2021 činí 2 052 Kč. 

 

Od ledna 2020 se zvyšuje minimální vyměřovací základ

Na základě nařízení vlády č. 347/2019 Sb., dochází od 1. 1. 2020 ke zvýšení minimální mzdy. Z původní částky 13 350 Kč na 14 600 Kč. Z minimálního vyměřovacího základu činí výše odvodu pojistného za zaměstnance 1 971 Kč. 

Minimální platba pojistného za zaměstnance od 1. 1. 2020 činí 1 971 Kč. 

 

Od ledna 2019 se zvyšuje minimální vyměřovací základ

Na základě nařízení vlády č. 273/2018 Sb., dochází od 1. 1. 2019 ke zvýšení minimální mzdy. Z původní částky  12 200 Kč na 13 350 Kč.  Z minimálního vyměřovacího základu činí výše odvodu pojistného za zaměstnance 1 803 Kč. 

Minimální platba pojistného za zaměstnance od 1. 1. 2019 činí 1 803 Kč. 

 

Od ledna 2018 se zvyšuje minimální vyměřovací základ

Na základě nařízení vlády č. 286/2017 Sb., dochází od 1. 1. 2018 ke zvýšení minimální mzdy. Z původní částky  11 000 Kč na 12 200 Kč.  Z minimálního vyměřovacího základu činí výše odvodu pojistného za zaměstnance 1 647 Kč. 

Minimální platba pojistného za zaměstnance od 1. 1. 2018 činí 1 647 Kč. 

 

Od ledna 2017 se mění minimální vyměřovací základ

Na základě nařízení vlády č. 336/2016 Sb., dochází od 1. 1. 2017 opět ke zvýšení minimální mzdy, a to z původní částky 9 900 Kč na 11 000 Kč. Z minimálního vyměřovacího základu činí výše odvodu pojistného za zaměstnance 1 485 Kč. 

Minimální platba pojistného za zaměstnance od 1. 1. 2017 činí 1 485 Kč. 

 

Výše odvodu pojistného pro rok 2016

Na základě nařízení vlády č. 233/2015 Sb., dochází od 1. 1. 2016 ke zvýšení minimální mzdy, a to z částky 9 200 Kč na 9 900 Kč. Z tohoto minimálního vyměřovacího základu činí výše odvodu pojistného za zaměstnance 1 337 Kč

Minimální platba pojistného za zaměstnance od 1. 1. 2016 činí 1 337 Kč. 

 

Výše odvodu pojistného pro rok 2015

Na základě Nařízení vlády č. 204/2014 ze dne 15. 9. 2014 se od 1. 1. 2015 zvyšuje minimální mzda z 8 500 Kč na 9 200 Kč. Vypočítaná částka pro odvod pojistného se zvýší z 1 148 Kč na 1 242 Kč.

U zaměstnanců je minimální mzda minimálním vyměřovacím základem pro odvod pojistného. Odvod pojistného za leden je u zaměstnavatelů splatný do 20. února 2016.

Minimální vyměřovací základ pro zaměstnance je stanoven dle § 3, odst. 6, zák.592/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Minimální platba pojistného za zaměstnance za období roku 2015 činí 1 242 Kč.

 

Minimální platba za zaměstnance za období 2012 - 2014.

Minimální platba za zaměstnance za období 1. 8. 2013 - 31. 12. 2014 činí 1 148 Kč.

Minimální platba za zaměstnance za období 1. 1. 2007 - 31. 7. 2013 činila 1 080 Kč.

 

Maximální vyměřovací základ pro zaměstnance byl stanoven dle § 3, odst. 15 zák. 592/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Maximální vyměřovací základ ve zdravotním pojištění byl v letech 2008 až 2012 stanoven pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné nejdříve jako 48násobek, později jako 72násobek průměrné mzdy. Zákonem č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, došlo od 1. ledna 2013 k pozastavení účinnost