Oznamovací povinnost zaměstnavatele

Autor: Ing. Petra Hlaváčová

Zaměstnavatel je povinen nejdéle do 8 dnů oznámit zdravotní pojišťovně:

  • nástup zaměstnance,
  • změnu zdravotní pojišťovny zaměstnance,
  • skutečnosti rozhodné pro povinnost státu platit za zaměstnance,
  • nejpozději v den splatnosti přehled o platbách pojistného na zdravotní pojištění.

Povinnost vyplývá ze zákona č. 48/1997 Sb. § 10, zákon č. 592/1992 Sb. § 2.