Formuláře

Žádost o proplacení zdravotních služeb po schválení revizním lékařem ZPŠ 

- k žádosti je nutné doložit originální doklad o zaplacení s uvedenými kódy výkonů a kopii lékařské zprávy, u stomatologických výkonů musí být uvedeno, který zub byl ošetřen

Formuláře pro pobyt v zahraničí ZDE