Formuláře

Oznámení pojištěnce o změnách - změna osobních údajů, čestné prohlášení o změně plátce

Čestné prohlášení osoby důchodového věku - která nesplňuje podmínky pro přiznání starobního důchodu

Čestné prohlášení osoby invalidní ve třetím stupni - která nesplňuje podmínky pro přiznání invalidního důchodu

Žádost o proplacení zdravotních služeb po schválení revizním lékařem ZPŠ

- k žádosti je nutné doložit originální doklad o zaplacení s uvedenými kódy výkonů a kopii lékařské zprávy, u stomatologických výkonů musí být uvedeno, který zub byl ošetřen

- žádost musí být doručena do ZPŠ jako originál - není možné zaslat e-mailem

Žádost o proplacení vyúčtování náhrad cestovních nákladů

- žádost musí být doručena do ZPŠ jako originál - není možné zaslat e-mailem

Žádost o vystavení individuálního účtu (výpis čerpání zdravotní služby)

Formuláře pro pobyt v zahraničí ZDE