Úmrtí

Autor: Lenka Vančurová

Úmrtím pojištěnce zaniká zdravotní pojištění.

Informaci o úmrtí pojištěnce získá pojišťovna automaticky z registru obyvatel. Je pouze nutné zneplatnit průkaz zemřelého pojištěnce a to buď přestřižením průkazu nebo předáním průkazu pojištěnce.