Předepisování dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále

Autor: Kadlecová Gabriela
Číslo Uvozovací text Obsah položky Zařazení informace

1.

Identifikační číslo

 

úplná

2.

Kód

 

úplná

3.

Pojmenování (název) životní situace

Předepisování dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále k úhradě výkazem nedoplatků

základní

4.

Základní informace k životní situaci

Nastupuje v případě, kdy se povinný plátce dostane do prodlení s úhradou pojistného na veřejné zdravotní pojištění a je formou předepsání dlužných částek ZPŠ jako oprávněnou zdravotní pojišťovnou, kterou upravuje zákon, a to ustanovení § 53 odst. 2 až 8 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

základní

5.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ve věci jedná ZPŠ jako příslušná zdravotní pojišťovna.

základní

6.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Existence zjištěného dluhu na pojistném na veřejné zdravotní pojištění a penále ze strany ZPŠ jako příslušné zaměstnanecké zdravotní pojišťovny .

základní

7.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Povinný subjekt není oprávněn řízení o předepsání dlužného pojistného a penále zahájit svým návrhem.

základní

8.

Na které instituci životní situaci řešit

Výkazem nedoplatků předepisuje dlužné pojistné a penále Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

základní

9.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Výkazy nedoplatků vystavuje oddělení kontroly a příjmu pojistného Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, na adrese Husova 302, Mladá Boleslav, 293 01. S referentem, který je uveden na výkazu nedoplatků. V pracovní době ZPŠ. Na webových stránkách ZPŠ v sekci Kontakty.

základní

10.

Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou

Doklady od povinného nejsou požadovány - řízení se nevede na návrh

základní

11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

ZPŠ rozhoduje výkazem nedoplatků, umístění a text se neuvádí, neboť formulář není určen pro použití plátcem.

základní

12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky nejsou stanoveny.

základní

13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Právní předpisy lhůty nestanoví.

základní

14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

základní

15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejedná se o řízení na návrh, povinný je vyzýván k převzetí výkazu nedoplatků.

základní

16.

Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít elektronickou podatelnu ZPŠ - při úkonech dle správního řádu jen při opatření zprávy zaručeným elektronickým podpisem. Datové schránky.

základní

17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Postupuje se podle ustanovení § 53 odst. 2 až 8 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

rozšířená

18.

Jaké jsou související předpisy

V oblasti doručování výkazu nedoplatků zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, konkrétně ustanovení části druhé, hlava II. díl 4, §§ 19 - 26. V oblasti zjišťování a výpočtu dlužných částek zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně ustanovení §§ 2 - 19.

úplná

19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti výkazu nedoplatků lze ZPŠ, jako příslušné zaměstnanecké zdravotní pojišťovně, která tento výkaz nedoplatků vydala, podat do 8 dnů od doručení písemné námitky (do jejího sídla), pokud plátce pojistného nesouhlasí s exitencí dluhu na pojistném a penále nebo s jeho výší. Důvod podání námitek je plátce pojistného povinen v námitkách uvést. Na základě námitek ZPŠ do 30 dnů od jejich doručení vydání rozhodnutí, kterým výkaz nedoplatků buď potvrdí, byla-li výše nedoplatků stanovena správně, nebo zruší. Pokud ZPŠ nerozhodne o námitkách ve lhůtě 30 dnů od jejich doručení, pozbývá výkaz nedoplatků platnost. ZPŠ je oprávněna výkaz nedoplatků zrušit z vlastního podnětu.

rozšířená

20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V souvislosti s výkazem nedoplatků nejsou sakce stanoveny.

rozšířená

21.

Nejčastější dotazy

Dotaz: Obdržel jsem výkaz nedoplatků se kterým nesouhlasím, co můžu udělat? Odpověď: Pokud nesouhlasíte s existencí dluhu na pojistném a penále nebo s jeho výší můžete do 8 dnů od doručení výkazu nedoplatků podat na adresu sídla ZPŠ písemné námitky, ve kterých důvody uvedete. Dotaz: Můžu své námitky poslat elektronicky? Odpověď: Nemůžete, zákon předepisuje písemnou formu.

úplná

22.

Další informace

 

úplná

23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Z internetových stránek jednotlivých zdravotních pojišťoven.

rozšířená

24.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Rozhodování ve sporných případech placení pojistného a penále a řízení o odstraňování tvrdosti zákona.

rozšířená

25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ekonomický odbor Zaměstnanecké pojišťovny Škoda

Oddělení kontroly a příjmu pojistného

úplná

26.

Kontaktní osoba - odpovědný správce popsaného řešení životní situace

Mgr. Gabriela Kadlecová - vedoucí oddělení kontroly a příjmu pojistného

úplná

27.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2022

úplná

28.

Popis byl naposledy aktualizován

1. 1. 2022

základní

29.

Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

základní

30.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Nestanoveny.

úplná