Přirážka k pojistnému

Autor: Lenka Vančurová
Číslo Uvozovací text Obsah položky Zařazení informace

1.

Identifikační číslo

 

úplná

2.

Kód

 

úplná

3.

Pojmenování (název) životní situace

Přirážka k pojistnému na veřejné zdravotní pojištění zaměstnavateli, u kterého došlo v uplynulém kal. roce k opakovanému výskytu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných příčin.

základní

4.

Základní informace k životní situaci

Jedná se o sankční opatření vůči zaměstnavatelům uložené ustanovením § 45 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, dále jen Zákona.

základní

5.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Řízení zahajuje zdravotní pojišťovna "ex offo" na základě vlastních zjištění a vyhodnocení.

základní

6.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zaměstnavatel může předcházet opakovanému výskytu pracovních úrazů a nemocí z povolání účinnými opatřeními na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

základní

7.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

dtto bod 5.

základní

8.

Na které instituci životní situaci řešit

Ve zdravotní pojišťovně, u jejichž pojištěnců k opakovanému výskytu došlo.

základní

9.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na základě doručení Oznámení o zahájení správního řízení příslušnou zdravotní pojišťovnou, které obsahuje potřebné kontaktní údaje.

základní

10.

Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou

Kopie záznamů o pracovních úrazech a hlášení nemocí z povolání za předchozí kalendářní rok.

základní

11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Oznámení dle § 45 odst. 4 Zákona se provádí na tiskopisech Záznam o pracovním úrazu.

základní

12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Zdravotní pojišťovna může účtovat náklady správního řízení dle zákona č. 500/20004 Sb.

základní

13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zpravidla 30 kalendářních dnů.

základní

14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

základní

15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Doložit splnění povinností vyplývajících z § 45 zákona č. 48/1997 Sb.,

základní

16.

Elektronická služba, kterou lze využít

Datové schránky.

základní

17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, § 45.

rozšířená

18.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

úplná

19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Jelikož se jedná o správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., lze použít veškeré opravné prostředky stanovené tímto zákonem, nejčastěji však odvolání do rozhodnutí o vyměření přirážky k pojistnému.

rozšířená

20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Výše přirážky může činit až 5 % podílu pojistného hrazeného zaměstnavatelem za všechny zaměstnance.

rozšířená

21.

Nejčastější dotazy

 -

úplná

22.

Další informace

 -

úplná

23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Např. v profesních organizacích  nebo sdruženích zaměstnavatelů, IBP, advokáti, z ústředních orgánů Ministerstvo zdravotnictví.

rozšířená

24.

 Související životní situace a návody, jak je řešit

Nejsou.

rozšířená

25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Zdravotní odbor 
Zaměstnanecké pojišťovny Škoda

úplná

26.

Kontaktní osoba - odpovědný správce popsaného řešení životní situace

Iveta Šulcová - referent zdravotního odboru

úplná

27.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.12. 2016

úplná

28.

Popis byl naposledy aktualizován

16. 12. 2016

základní

29.

Datum konce platnosti popisu

Po dobu platnosti příslušné zákonné úpravy

základní

30.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Nestanoveny

úplná