Snížení záloh OSVČ

Autor: Kadlecová Gabriela
Číslo Uvozovací text Obsah položky

1.

Identifikační číslo

 

2.

Kód

 

3.

Pojmenování (název) životní situace

Snížení záloh OSVČ

4.

Základní informace k životní situaci

Pojištěnec - OSVČ může na základě § 8 odst. 4 z. č. 592/1992 Sb., požádat o snížení zálohy na pojistné, pokud bude jeho příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů nejméně o jednu třetinu nižší než takový příjem připadající v průměru na jeden kalendářní měsíc v předcházejícím roce.

5.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Pojištěnec - OSVČ na základě písemné žádosti.

6.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pojištěnec - OSVČ písemně požádá o snížení záloh zdravotní pojišťovnu.

7.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Písemnou žádostí pojištěnce - OSVČ s odůvodněním snížení záloh.

8.

Na které instituci životní situaci řešit

U Zaměstnanecké pojišťovny Škoda.

9.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Žádost o snížení zálohy na pojistné lze podat písemnou formou prostřednictvím služeb České pošty, a.s. nebo osobně na podatelně a pobočkách ZPŠ, případně jiným obvyklým způsobem.

10.

Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou

Při osobní návštěvě je nutné u fyzické osoby prokázat totožnost občanským průkazem, aj. Dále je nutné mít s sebou Formulář o snížení zálohy OSVČ.

11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář o snížení zálohy OSVČ je k dispozici na kontaktních místech ZPŠ nebo na internetových stránkách ZPŠ v sekci Pro plátce pojištění / podnikatel (OSVČ) / formuláře

12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny všechny požadované náležitosti, zdravotní pojišťovna vyhoví zpravidla do 30 dnů.

14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Prokázání skutečnosti, kterou je žádost o snížení zálohy odůvodněna.

16.

Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít elektronickou podatelnu ZPŠ - při úkonech dle správního řádu jen při opatření zprávy zaručeným elektronickým podpisem. Datové schránky.

17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

18.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nedodržení povinností nemusí být žádosti vyhověno.

21.

Nejčastější dotazy

 

22.

Další informace

 

23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Další informace lze získat z internetových stránek jednotlivých zdravotních pojišťoven.

24.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Kontrola plateb pojistného; předepsání dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále

25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ekonomický odbor Zaměstnanecké pojišťovny Škoda

Oddělení kontroly a příjmu pojistného 

26.

Kontaktní osoba - odpovědný správce popsaného řešení životní situace

Mgr. Gabriela Kadlecová - vedoucí oddělení kontroly a příjmu pojistného
 

27.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2022

28.

Popis byl naposledy aktualizován

1. 1. 2022

29.

Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Nestanoveny.