Vrácení přeplatku na pojistném

Autor: Kadlecová Gabriela
Číslo Uvozovací text Obsah položky Zařazení informace

1.

Identifikační číslo

 

úplná

2.

Kód

 

úplná

3.

Pojmenování (název) životní situace

Vrácení přeplatku na pojistném

základní

4.

Základní informace k životní situaci

Plátce pojistného žádá o vrácení přeplatku dle § 14  zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, formou písemné žádosti.

základní

5.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Plátce zdravotního pojištění

základní

6.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Plátce pojistného písemně požádá o vrácení přeplatku a zdravotní pojišťovna dle § 14 zákona č. 592/1992 Sb., vrátí tento přeplatek  plné výši jen v případě, že plátce pojistného nemá vůči zdravotní pojišťovně splatný závazek. Je-li takový závazek, použije se přeplatku pojistného k jeho úhradě.

základní

7.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Písemnou žádostí adresovanou zdravotní pojišťovně s odůvodněním žádosti k vrácení přeplatku na pojistném.

základní

8.

Na které instituci životní situaci řešit

U zdravotní pojišťovny, u níž vznikl přeplatek na pojistném.

základní

9.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Žádost o vrácení přeplatku lze podat písemnou formou prostřednictvím služeb České pošty, a.s. nebo osobně na pobočkách zdravotní pojišťovny, případně jiným obvyklým způsobem.

základní

10.

Jaké doklady a informace je nutné mít s sebou

Při osobní návštěvě je nutné u fyzické osoby prokázat totožnost občanským průkazem, aj. Právnické osoby předloží platný výpis (ne starší 3 měsíců) z obchodního rejstříku nebo jiného obdobného rejstříku. Dále je nutné mít s sebou písemnou žádost viz bod 7.

základní

11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Použití formuláře není podmínkou podání žádosti. Avšak jednotlivé zdravotní pojišťovny mají své formuláře. Pokud nemá zdravotní pojišťovna potřebný formulář, může využít formulář VZP, podle § 28, z.č. 592/1992 Sb. Formuláře jsou k dispozici na kontaktních místech ZPŠ nebo na internetových stránkách v sekci Pro plátce pojištění / formuláře

základní

12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

základní

13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny všechny požadované náležitosti, zdravotní pojišťovna vyhoví zpravidla do 30 dnů.

základní

14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou.

základní

15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Prokázání skutečnosti, kterou je žádost o vrácení přeplatku odůvodněna.

základní

16.

Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít elektronickou podatelnu ZPŠ a datové schránky.

základní

17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, v platném znění

rozšířená

18.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

úplná

19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

rozšířená

20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

rozšířená

21.

Nejčastější dotazy

 

úplná

22.

Další informace

 

úplná

23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možno získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Další informace lze získat z internetových stránek zdravotní pojišťovny.

rozšířená

24.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Kontrola plateb pojistného; předepsání dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále

rozšířená

25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ekonomicý odbor Zaměstnanecké pojišťovny Škoda

Oddělení kontroly a příjmu pojistného

úplná

26.

Kontaktní osoba - odpovědný správce popsaného řešení životní situace

Mgr. Gabriela Kadlecová - vedoucí oddělení kontroly a příjmu pojistného

úplná

27.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2022

úplná

28.

Popis byl naposledy aktualizován

1. 1. 2022

základní

29.

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

základní

30.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Nestanoveny.

úplná