Bulharsko

Autor: Tomáš Rutar

Kde získat více informací:

Pobočky Národní zdravotní pojišťovny (Nacionalna Zdravno osiguratelna Kasa), www.nhif.bg, tel. +359 2 965 9130, www.nhif.bg,www.mh.government.bgwww.noi.bg.

Upozornění:

Rozsah stomatologické péče hrazené ze zdravotního pojištění je velmi malý.
První pomoc: tel. 150 nebo 112
V horských oblastech první pomoc a převoz nejsou hrazeny - doporučujeme cestovní připojištění.

Lékařské ošetření

V případě potřeby lékařského ošetření předložte Evropský průkaz nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz lékaři nebo v nemocnici.

Léky

Léky obdržíte v lékárně proti receptu, který vystaví lékař

Nemocniční ošetření

Doporučení k hospitalizaci vydává ošetřující lékař

V naléhavých případech se lze obrátit přímo na nemocnici s Evropským průkazem nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

Stomatologické ošetření

2,90 BGN za návštěvu + doplatek dle úkonu

Léky

při ambulantním ošetření 0%, 25%, 50% nebo 75% ceny podle typu chronické nemoci
75% nebo 100% podle typu léku u akutních onemocnění

Hospitalizace

5,80 BGN za den po dobu max. 10 dnů v roce

Lékařské ošetření

2,90 BGN za návštěvu

Pracovní neschopnost

Chcete-li uplatnit svůj nárok na české nemocenské z důvodu pracovní neschopnosti ve státě pobytu, obraťte se na ošetřujícího lékaře, který vám vydá potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti a určí přibližnou dobu jejího trvání. Nevystavuje-li v Bulharsku toto potvrzení ošetřující lékař, obraťte se na příslušnou bulharskou instituci.

Zašlete co možná nejdříve svému zaměstnavateli (OSVČ příslušné OSSZ) potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti s předpokládanou dobou jejího trvání společně s tiskopisem „Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU“, který je volně stažitelný na www.cssz.cz.

Úhrada vynaložených nákladů

Pokud jste péči uhradili v hotovosti, obraťte se s originály účtů na svou českou ZP, která posoudí, zda máte nárok na vrácení nákladů a v jaké výši.