Chorvatsko

Autor: Tomáš Rutar

Pokud cestujete do Chorvatska ať již jako turista, či jako vyslaný pracovník, pak máte nárok na lékařsky nezbytnou péči, neboť Chorvatsko vstoupilo k 1.7.2013 do Evropské unie (EU).

Tento nárok se vztahuje na všechny věcné dávky, jejichž poskytnutí je nezbytné pro odvrácení ohrožení zdraví či života a které se nedají odsunout až do doby návratu do ČR.

K tomuto účelu Vám slouží Evropský průkaz zdravotního pojištění (dále jen EHIC), o který můžete zažádat na všech pobočkách ZPŠ (pokud jej již nevlastníte). EHIC prokazuje Váš nárok na okamžité potřebné věcné dávky při přechodném pobytu na území Chorvatska. Pokud Vám nemůže být EHIC z technických důvodů vystaven, obdržíte formulář "Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění".

Nárok na zdravotní péči lze v Chorvatsku uplatnit pouze u smluvních lékařů chorvatského Zavodu za zdravstveno osiguranje (Chorvatský ústav zdravotního pojištění je jediným nositelem veřejného zdravotního pojištění v Chorvatsku).

Smluvní lékaři a lékárny Zavodu jsou prakticky v každé větší vesnici (90% lékařů v Chorvatsku je smluvních) a poznáte je podle cedulky s nápisem „Ugovorna zdravstvena ustanova", nebo „Ugovorni lječnik privatne praxe", popřípadě „Ugovorni zdravstveni djelatnik". Podstatné je slovo"Ugovorni". V případě potřeby proto doporučujeme vyhledat tzv. „Dom zdravlja" (zdravotní středisko), který je v každém větším sídle. V případě stomatologů je situace jiná a většina stomatologů je soukromá. Pokud tedy budete chtít poskytnout nezbytnou péči u stomatologa bez toho, abyste ji museli hotově uhradit, obraťte se opět na Dom zdravlja, kde je vždy smluvní stomatolog.

Bude-li pojištěnec ZPŠ potřebovat během svého přechodného pobytu v Chorvatsku určitou specifickou péči spojenou s léčbou chronické nemoci, např. dialýzu, kyslíkovou terapii, chemoterapii, apod., pak již od 1.7.2013 nebude k čerpání této péče potřebovat předchozí svolení Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. Tato péče by měla být poskytnuta pouze na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění. Doporučujeme však i přesto tento druh ošetření předjednat, např. kvůli volné kapacitě.

Upozornění!!:

Smlouva s Chorvatskem nekryje transport zpět na území ČR, ani příplatky za spoluúčast!!! To platí rovněž i pro evropská nařízení, tedy po 1. červenci 2013, kdy Chorvatsko vstoupilo do EU.

Čeští důchodci bydlící na území Chorvatska budou mít nově nárok na plnou zdravotní péči jak v Chorvatsku, tak i v ČR. Nejprve se však musí zaregistrovat u české veřejné zdravotní pojišťovny a požádat o vystavení nárokového dokladu S1 nebo E121. Stejné nároky mají i nezaopatření rodinní příslušníci důchodců.

Důchodci, kteří pobírají jak český, tak i chorvatský důchod, a bydlí na území Chorvatska, budou nadále podléhat chorvatským právním předpisům.

 

PRO UPLATNĚNÍ NÁROKU NA ZDRAVOTNÍ PÉČI V CHORVATSKU JE TŘEBA DODRŽET NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY:

Registrace

Pokud vznikne během Vašeho pobytu v Chorvatsku potřeba čerpání nezbytné lékařské péče, můžete se obrátit přímo, bez předchozí registrace, s EHICem nebo Potvrzením dočasně narhrazujícícm EHIC na smluvní zdravotnické zařízení.

Ve zdravotnickém zařízení je třeba přepsat údaje z EHICu nebo Potvrzení dočasně nahrazující EHIC do tzv. Prohlášení (Izjava). Pokud disponujete kopií EHICu nebo Potvrzení dočasně nahrazující EHIC, stačí odevzdat tuto kopii lékaři, žádná další administrativa v takovém případě není nutná.

Léky

Rozhodne-li lékař, že potřebujete určité léky, vystaví Vám recept. Proti receptu pak můžete léky vyzvednout v lékárně. Smluvní lékárny jsou stejně jako lékaři označeni cedulkou na níž je napsáno"Ugovorni"

Nemocniční ošetření

Jestliže je onemocnění natolik závažné, že vyžaduje nemocniční péči, obdržíte od lékaře příslušné doporučení k hospitalizaci. V naléhavých případech Vás budou ochotni ošetřit i přímo v nemocnici, předložíte-li EHIC nebo formulář Potvrzení dočasně nahrazující EHIC. Pokud budete hospitalizován a nemáte u sebe EHIC ani Potvrzení dočasně nahrazující EHIC, je ve Vašem zájmu, aby byl formulář Potvrzení dočasně nahrazující EHIC do Chorvatska dodatečně doručen. Za tímto účelem informujte nemocniční personál o tom, u které české zdravotní pojišťovny jste pojištěn a požádejte jej, ať se do ČR obrátí se žádostí o jeho dodatečné zaslání (nejlépe prostřednictvím pobočky Zavodu za zdravstveno osiguranje), popřípadě si zařiďte jeho dodatečné zaslání do Chorvatska sám/a (jste li toho s ohledem na svůj zdravotní stav schopen).

Spoluúčast/poplatky

Na základě mezinárodní smlouvy vstupujete do režimu platného pro chorvatské pojištěnce. Z toho vyplývá i nutnost platit spoluúčast ve stejné výši jako místní pojištěnci. Jestliže tedy uplatňujete svůj nárok na zdravotní péči musíte počítat s těmito podmínkami:

Cestovní zdravotní připojištění při cestách do zahraničí

Smlouva s Chorvatskem (ani evropská nařízení) nekryje transport zpět na území ČR, ani nutnou spoluúčast. Tyto náklady Vám ZPŠ nebude moci v žádném případě uhradit. Z tohoto důvodu doporučujeme v zájmu Vaší jistoty před výjezdem na území Chorvatska uzavřít i smluvní cestovní připojištění.